Základy anatomie pro maséry

Peticenemocnicesusice.cz Základy anatomie pro maséry Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Ivan Dylevský

NÁZEV SOUBORU: Základy anatomie pro maséry.pdf

POPIS

Masáž a hydroterapie patří mezi historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie. Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních znalostí z oblasti somatologie nebo biologie člověka. Studium textu však klade vyšší nároky na prostorovou představivost a paměť, a to přes veškerou snahu o redukci odborných pojmů. Autor věnuje značnou pozornost funkční anatomii pohybového systému a řízení hybnosti. Naopak zkrácena je pasáž o orgánové anatomii. Důraz je kladen na morfologii, ale čtenář získá také nezbytné informace z oblasti mikroskopické a submikroskopické anatomie. Výsledkem je komplexní výklad dovolující bezezbytku porozumět podstatě patologických změn v organismu, mechanismu léčebných zásahů i soudobému výkladu fyzioterapeutických postupů. Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je vedoucím Pracoviště funkční anatomie Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu a 2. lékařské fakulty. Publikoval přes 200 vědeckých prací a učebních textu. Hlavním předmětem jeho zájmu je vývoj pohybového systému, aplikace morfologie v klinické praxi, kineziologie a nově budovaný obor nipioanatomie (anatomie dětského věku).

Trávit čas knihou Základy anatomie pro maséry! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Základy anatomie pro maséry a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Základy anatomie | Aukro

Podobné jednotky. Základy anatomie a fyziologie člověka / Hlavní autor: Dylevský, Ivan, 1940- Vydáno: (1995) Základy anatomie / Hlavní autor: Dylevský, Ivan, 1940- Vydáno: (2006) Základy funkční anatomie člověka / Hlavní autor: Dylevský, Ivan, 1940- Vydáno: (2013)
Knihy pro děti; Populárně-naučná pro dospělé; Populárně-naučná pro děti; Učebnice; Odborná literatura; Beletrie pro dospělé; Ostatní; Hry a hračky. Dřevěné hračky; Ostatní; Stolní hry; Plyšové hračky; Hlavolamy; Puzzle; Experimentální a kreativní sady; Hračky pro holky; Hračky pro kluky; Logické hry; Školní ...