Základy anatomie pro maséry

Peticenemocnicesusice.cz Základy anatomie pro maséry Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Ivan Dylevský

NÁZEV SOUBORU: Základy anatomie pro maséry.pdf

POPIS

Masáž a hydroterapie patří mezi historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie. Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních znalostí z oblasti somatologie nebo biologie člověka. Studium textu však klade vyšší nároky na prostorovou představivost a paměť, a to přes veškerou snahu o redukci odborných pojmů. Autor věnuje značnou pozornost funkční anatomii pohybového systému a řízení hybnosti. Naopak zkrácena je pasáž o orgánové anatomii. Důraz je kladen na morfologii, ale čtenář získá také nezbytné informace z oblasti mikroskopické a submikroskopické anatomie. Výsledkem je komplexní výklad dovolující bezezbytku porozumět podstatě patologických změn v organismu, mechanismu léčebných zásahů i soudobému výkladu fyzioterapeutických postupů. Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je vedoucím Pracoviště funkční anatomie Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu a 2. lékařské fakulty. Publikoval přes 200 vědeckých prací a učebních textu. Hlavním předmětem jeho zájmu je vývoj pohybového systému, aplikace morfologie v klinické praxi, kineziologie a nově budovaný obor nipioanatomie (anatomie dětského věku).

Základy anatomie pro maséry je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Dylevský. Přečtěte si s námi knihu Základy anatomie pro maséry na peticenemocnicesusice.cz

Základy anatomie | Aukro

Buďte první, kdo ohodnotí "Základy anatomie pro maséry; Dylevský Ivan" Zrušit odpověď na komentář Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Kniha obsahuje základy anatomie pro maséry, úvod do psychologie pro doteková povolání, hygienické minimum a konečně vzorový provozní řád nezbytný pro zřízení masérské praxe. 221 Kč . Více informací . Klasické masáže: Příručka pro absolventy kvalifikačních masérských kurzů (978-80-86606-36-8) ...