Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi

Peticenemocnicesusice.cz Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Silvia Treľová

NÁZEV SOUBORU: Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi.pdf

POPIS

Publikácia analyzuje problematiku rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, postupuje prehľadne od vymedzenia pojmov cez legislatívnu úpravu až po opatrenia prijímané za účelom uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v praxi.Veľkú pozornosť si zasluhuje postoj štátu ku tehotným ženám a matkám malých detí, ktoré sú v postavení zamestnankýň. Monografia preto prináša ucelený prehľad legislatívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia pri výkone závislej práce a úpravu pracovných podmienok tehotných žien a matiek.Pri spracovaní problematiky bola uplatnená metóda analýzy, syntézy a komparácie európskej a národnej legislatívy.Publikácia ako celok vystihuje aktuálny pohľad na danú problematiku, ktorý môže rozprúdiť myšlienkové pochody vo vnímaní ženy ako matky pri výkone závislej práce.

Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Silvia Treľová. Přečtěte si s námi knihu Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi(Silvia ...

Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi ... Publikácia analyzuje problematiku rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, postupuje prehľadne od vymedzenia pojmov cez legislatívnu úpravu až po opatrenia prijímané za účelom uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v praxi.
Preklad „rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami" zo slovenčiny do angličtiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk