Učebnice soukromého práva římského

Peticenemocnicesusice.cz Učebnice soukromého práva římského Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Otakar Sommer

NÁZEV SOUBORU: Učebnice soukromého práva římského.pdf

POPIS

Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem klasického římského práva, používá pojmy a kategorie současné vědy občanského práva, čímž přibližuje myšlení římských právníků modernímu pojetí práva. Hlavním kladem učebnice je část věnovaná právnímu jednání. J. Vážný o této knize prohlásil, že je to dílo nabyté novými myšlenkami, formulacemi a podněty.

Učebnice soukromého práva římského je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Otakar Sommer. Přečtěte si s námi knihu Učebnice soukromého práva římského na peticenemocnicesusice.cz

Prameny římského práva - Iurium Wiki

Učebnice soukromého práva římského 1. a 2. díl Otakar Sommer. Zboží se již neprodává Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde. Otakar Sommer se ve své Učebnici soukromého práva římskoho zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. ...
Mezi učebnice menšího objemu ovšem srovnatelnou kvalitou obsahu patří učebnice Josefa Vančury Úvod do studia soukromého práva římského z roku 1923. Jedná se o přehlednou učebnici, která o římském právu pojednává srozumitelným a vyčerpávajícím způsobem.