Svetlo

Peticenemocnicesusice.cz Svetlo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Anton Štrba

NÁZEV SOUBORU: Svetlo.pdf

POPIS

V posledných desaťročiach prešla náuka o svetle búrlivým vývojom.Spôsobilo to predovšetkým využitie nových zdrojov svetla - laserov. Na ich základe vznikli nové vedné disciplíny, ako optoelektronika, nelineárna optika, koherentná optika, ale moderná optika prenikla hlboko aj do iných vedných oblastí, ako aj do každodenného života. V uplynulých rokoch vyšli v zahraničí viaceré monografie z optiky, ich dostupnosť je však malá. To autorov viedlo k tomu, že sa rozhodli napísať túto knihu, ktorá okrem objasnenia základných vlastností svetla, predstavuje aj niektoré výsledky optiky dosiahnuté v posledných desaťročiach. Kvôli jej veľkému rozsahu sa vo viacerých prípadoch museli ohraničiť len na výklad základných pojmov. Týka sa to najmä dodatkov. Tie slúžia najmä na objasnenie niektorých názvov a termínov, týkajúcich sa nových ale i tradičných smerov optického výskumu. Kniha bude užitočná každému, kto potrebuje optiku pri svojej práci. Vysokoškolským študentom môže pomôcť pri štúdiu základných fyzikálnych disciplín a ich aplikácií. Kto hľadá súvislosti medzi svetelnými javmi, potrebuje aj matematiku. Publikácia neuvádza vzťahy bez odvodenia, tým by sa súvislosti stratili. Kto sa chce len zorientovať v základných pojmoch alebo v terminológii, môže matematiku vynechať. Myslíme si, že po prečítaní knihy čitateľ pochopí, že náuka o svetle nie je len fyzikálna disciplína, ale svojimi výsledkami a aplikáciami prenikla všade okolo nás.

Svetlo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anton Štrba. Přečtěte si s námi knihu Svetlo na peticenemocnicesusice.cz

Stránka uživatele Zlaté Živé Světlo - Věk Zlatého Světla ...

Nabízíme široký sortiment stylových nástěnných svítidel do chodby za výhodné ceny. Většina zboží skladem s dodáním do dalšího dne rychle, pohodlně, výhodně.
umělé osvětlení vnitřních prostorů. Měření vnitřních pracovních prostorů - kanceláře, průmyslové objekty, školy, muzea… Měření vnitřních sportovišť - sportovní haly, zimní stadiony, tělocvičny