Policejní právo

Peticenemocnicesusice.cz Policejní právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Pavel Mates

NÁZEV SOUBORU: Policejní právo.pdf

POPIS

Čtvrté aktualizované vydání přináší úplné znění zákona o Policii ČR a zákona o obecní policii podle stavu k 1. 7. 2007. Jednotlivá ustanovení obou předpisů jsou doplněna podrobným komentářem, který je veden tak, aby uživatelé – policisté, strážníci, zaměstnanci orgánů veřejné správy – v něm nalezli konkrétní odpovědi na každodenní problémy, s nimiž se při své činnosti setkávají. Zvláštní pozornost je věnována objasnění obecných pojmů a institutů, o které se vzhledem k různorodosti svých činností musí policisté ve své práci opírat a jejichž přesnou definici zákony neobsahují. Součástí výkladu jsou i odkazy na předpisy Evropské unie a judikaturu, zejména Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Součástí publikace jsou i všechny prováděcí předpisy k oběma uvedeným zákonům. Na závěr jsou uvedeny výňatky zákonů, které specificky upravují činnost Policie ČR v různých oblastech veřejné správy.

Policejní právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Mates. Přečtěte si s námi knihu Policejní právo na peticenemocnicesusice.cz

Kniha Nové policejní právo - Pavel Mates | Dobré Knihy.cz

Pobočka školy v Sokolově - Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov . Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze zřídila ke dni 1. září 2018 pobočku ve městě Sokolov v Karlovarském kraji v areálu Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.
Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že absolvent Policejní akademie České republiky nemůže být advokátním koncipientem. Škola podle něj není zaměřená na výchovu budoucích právníků ve všech oborech práva, ale na výchovu kriminalistů.