Policejní právo

Peticenemocnicesusice.cz Policejní právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Pavel Mates

NÁZEV SOUBORU: Policejní právo.pdf

POPIS

Čtvrté aktualizované vydání přináší úplné znění zákona o Policii ČR a zákona o obecní policii podle stavu k 1. 7. 2007. Jednotlivá ustanovení obou předpisů jsou doplněna podrobným komentářem, který je veden tak, aby uživatelé – policisté, strážníci, zaměstnanci orgánů veřejné správy – v něm nalezli konkrétní odpovědi na každodenní problémy, s nimiž se při své činnosti setkávají. Zvláštní pozornost je věnována objasnění obecných pojmů a institutů, o které se vzhledem k různorodosti svých činností musí policisté ve své práci opírat a jejichž přesnou definici zákony neobsahují. Součástí výkladu jsou i odkazy na předpisy Evropské unie a judikaturu, zejména Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Součástí publikace jsou i všechny prováděcí předpisy k oběma uvedeným zákonům. Na závěr jsou uvedeny výňatky zákonů, které specificky upravují činnost Policie ČR v různých oblastech veřejné správy.

Trávit čas knihou Policejní právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Policejní právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Právo na ochranu před nebezpečím - Policie České republiky

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena. www.polac.cz
Policejní ombudsman; Čestné pohřebiště ... Jako oběť trestného činu máte právo na ochranu před hrozícím nebezpečím. Pokud by Vám hrozilo nebezpečí v souvislosti s pobytem pachatele na svobodě, mohou být přijata opatření k zajištění Vašeho bezpe ...