Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

Peticenemocnicesusice.cz Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Ján Kačala

NÁZEV SOUBORU: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine.pdf

POPIS

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie a systematicky analyzuje spôsoby a prostriedky na vyjadrovanie privlastňovacích vzťahov na všetkých úrovniach systému slovenského jazyka s osobitným zreteľom na syntaktickú úroveň.Publikácia je určená všetkým, čo pracujú so slovenským jazykom, a má aj kodifikačné vyústenie v návrhu na úpravu platnej kodifikácie spisovnej slovenčiny v niektorých gramatických bodoch. Je založená na bohatých jazykových dokladoch najmä zo zdrojov slovenského literárneho jazyka. Je napísaná vedeckým jazykom a štýlom, svojím jasným vyjadrovaním a prehľadným usporiadaním je prístupná každému záujemcovi o spisovnú slovenčinu a jej kultúru.

Trávit čas knihou Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kačala Ján: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine ...

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine - Ján Kačala, Vydavateľ: Matica Slovenská, Väzba: Knihy viazané, Počet strán: 128, Rok vydania: 2018
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine. Kačala, Ján. ... V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie a systematicky analyzuje spôsoby a prostriedky na vyjadrovanie privlastňovacích vzťahov na všetkých úrovniach systému slovenského jazyka s osobitným zreteľom na syntaktickú úroveň. Publikácia je určená ...