Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Peticenemocnicesusice.cz Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole.pdf

POPIS

Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví) přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace. Autoři chtějí podnítit odbornou diskuzi, která by zvýšila prestiž a kvalitu vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví.

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole na peticenemocnicesusice.cz

vzdělávací - ABZ slovník českých synonym

Kniha 'Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro ...
Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk ...