Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti

Peticenemocnicesusice.cz Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Markéta Skořepová

NÁZEV SOUBORU: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti.pdf

POPIS

Neúplné nebo smíšené rodiny, obvykle vnímané jako problém, průvodní jev zásadních sociálních proměn či dokonce krize společnosti 20. a 21. století, nejsou v dějinách evropského obyvatelstva ničím novým. Vysoká úmrtnost lidí v produktivním věku a nové sňatky vdovců a vdov měly v minulých staletích podobný efekt jako dnešní rozvodovost. Předčasný rozpad rodiny, jakkoli mohl být pro své aktéry bolestný, byl na konci 18. a v první polovině 19. století naprosto obvyklou životní zkušeností. Nezletilé děti velmi často žily pouze s jedním z rodičů, mnohdy sdílely domácnost s macechou nebo otčímem a někdy i s nevlastními sourozenci.Obraz sirotka byl v evropské mentalitě pevně zakotven jako prototyp hodného chudého, který zasluhuje veškerou péči a podporu. Dítě bez rodiny vždy přitahovalo pozornost a jeho situace vyvolávala emoce. Společenský diskurs pracoval i se stereotypem chudé vdovy, který způsoboval, že ovdovělé ženy vždy požívaly více výhod a budily více zájmu než osamělí vdovci. Vysoký morální status a hodnoty, jež se vdovám a sirotkům přisuzovaly v souladu s pojetím křesťanských ctností, ale kontrastovaly s běžnou životní realitou. Ovdovění a osiření jsou fenomény, které zásadně ovlivňovaly životy jednotlivců a podobu rodinných struktur v minulosti.

Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Markéta Skořepová. Přečtěte si s námi knihu Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti na peticenemocnicesusice.cz

Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti - Skořepová ...

Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855) ... Práce zohledňuje demografické aspekty ovdovění a osiření, stejně jako právní normy a dobový diskurz, který se týkal ovdovělých rodičů a jejich osiřelých dětí. Největší pozornost se ale soustředí na konkrétní domácnosti, v ...
Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti Autor: Skořepová, Markéta Nakladatel: Nová tiskárna Pelhřimov EAN: 9788073945916 ISBN: 978-80-7394-591-6 Popis: 1× kniha, vázaná, 436 stran, česky Rozměry: 15 × 21 cm Rok vydání: 2016