Management

Peticenemocnicesusice.cz Management Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Oldřich Šuleřr

NÁZEV SOUBORU: Management.pdf

POPIS

Tato kniha nemá být pouze zajímavým čtením. Je koncipována jako učebnice a očekává se, že se lidé z ní především něčemu naučí. Vedle teoretických poznatků by to měla být i dovednost aplikovat získané vědomosti v praxi, na svém pracovišti...Z obsahu:- Management a manažeři- Vývoj teorie řízení- Lidé v organizaci- Plánování- Organizování- Vedení- Kontrolování- Strategické řízení- Krízové řízení- Řízení změn- Marketing- Finanční řízení- Řízení lidských zdrojů- Řízení informací- Řízení kvality...

Management je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oldřich Šuleřr. Přečtěte si s námi knihu Management na peticenemocnicesusice.cz

Top Management Skills Employers Value With Examples

Management is a universal phenomenon. It is a very popular and widely used term. All organizations - business, political, cultural or social are involved in management because it is the management which helps and directs the various efforts towards a definite purpose.
Management is a Process. It includes four main functions, viz., Planning, Organising, Directing and Controlling. The manager has to Plan and Organise all the activities. He had to give proper Directions to his subordinates. He also has to Control all the activities. The manager has to perform these functions continuously. Therefore, management ...