Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z.

Peticenemocnicesusice.cz Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Peter Strapáč

NÁZEV SOUBORU: Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z..pdf

POPIS

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov - komentárKomentár k vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov má ambíciu poskytnúť komplexný a ucelený výklad jednotlivých ustanovení vyhlášok spoločne s priliehavými ustanoveniami zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár vypĺňa prázdne miesto, keďže dosiaľ nebola vydaná ucelená publikácia k už spomenutým vyhláškam. V komentári je obsiahnutá nielen dôvodová správa k vyhláškam, ale aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej a Českej republiky, nálezy Ústavného súdu Slovenskej a Českej republiky. Dielo je určené širokej odbornej verejnosti, najmä však adeptom znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a znalcom, tlmočníkom a prekladateľom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Publikácia má však potenciál nájsť si miesto aj v knižnici advokátov, sudcov, študentov práva, ako aj zamestnancov štátnej správy.

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Strapáč. Přečtěte si s námi knihu Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. na peticenemocnicesusice.cz

Vyhláška č. 34/2009 Z.z. o zmene vyhlášky č. 491/2004 Z.z ...

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/ 2004 Z.z. Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Novela vyhlášky č. 491/2004 Z.z. Ministerstvo spravodlivosti SR dnes (22.5.2018) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 491/2004...