Košikárstvo

Peticenemocnicesusice.cz Košikárstvo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Peter Juriga

NÁZEV SOUBORU: Košikárstvo.pdf

POPIS

Podrobná učebnica košikárstva. Je to prvá kniha o košikárstve na Slovensku, ktorá sa touto témou zaoberá komplexne o čom hovorí i počet číslovaných vyobrazení – 1143!Ide oodborno-populárnu publikáciu. Je v nej dôkladne spracovaná história i súčasnosť košikárstva. Zaoberá sa pestovaním a spracovaním prútia, návodom na pletenie bežných košíkov, tvarovaných výrobkov ináročných kufrov. Pokrýva oblasti, ktoré doteraz vôbec neboli spracované alebo publikované. Dizajnér, výtvarník, i bežný čitateľ použitím tejto knihy získa remeselný základ pre vlastnú tvorbu.V čom je kniha výnimočná:-je spracovaná tak, aby pritiahla oko, ale tiež bola užitočná začínajúcemu i pokročilému košikárovi;-je v nej prvý syntetický náčrt vývoja košikárskej výroby z prútia na Slovensku, ktorý vychádza zarcheologických, etnografických, historických aj umenovedných poznatkov;-je v nej dôkladne a systematicky spracovaná košikárska terminológia;-časť o košikárskej vŕbe je orientovaná na praktické použitie, nie na botanické opisy;-vďaka tomu, že je písaná podrobne, s veľkým množstvom vyobrazení a popisov tvrdíme, že táto kniha a ochota učiť sa stačí na to, aby sa človek stal košikárskym profesionálom;-je v nej dôkladne spracované pletenie úch a rúčok a vrchnákov;-sú v nej celé postupy pletenia výrobkov s presným rozpisom použitého materiálu;-je v nej spracovaný postup opletania demižónov a korbáčov;-je v nej systematické a do najmenších detailov zachytené pletenie kufra;-je v nej časť venovaná opravám a riešeniu problémov – vhodná i pre reštaurátorov;-prináša pohľad a návod na použitie košikárstva v záhradnej architektúre a dizajne;-prvý krát prierezovým spôsobom zachytáva 60-ročné pôsobenie ÚĽUV-u, ktorý zohráva dôležitú úlohu vo vývoji košikárstva na Slovensku – uchovávaním tradícií, ale i ich rozvíjaním;-je pevným základom pre remeselníkov výtvarníkov a dizajnérov.Základné informácie o jednotlivých častiach a ich autoroch:Časť K DEJINÁM KOŠIKÁRSTVA, (autor: PhDr. Juraj Zajonc, CSc., vedecký pracovník, Ústav etnológie SAV, renomovaný odborník v oblasti prírodných pletív) podáva prvý syntetický náčrt vývoja košikárskej výroby z prútia, ktorý vychádza z archeologických, etnografických, historických aj umenovedných poznatkov. Fakty približuje autentickými fotografiami, kresbami z významných slovenských múzeí a vedeckých inštitúcií. Táto časť je cenným príspevkom k poznaniu tradícií domácej a remeselnej výroby na Slovensku.PRAKTICKÁ časť – KOŠIKÁRSKA TECHNOLÓGIA (autor: Ing. Peter Juriga, grafik, vydavateľ, košikár) sa takmer na 200 stranách dopodrobna venuje:-terminológii – dôkladné spracovanie, ktoré napomáha porozumeniu;-prútiu – rozpoznanie kvalitného prútia, starostlivosť oň, pestovanie, spracovanie a triedenie prútia;-košikárskemu náradiu – fotografie, opis, účel a použitie jednotlivých druhov náradia;-postupom pletenia – od jednoduchých výrobkov až po náročné a hranaté tvary s presnými rozpismi a charakteristikou použitého prútia.Časť ŽIVÉ KOŠIKÁRSTVO (autor: Akad. soch. Marián Huba, Pedagóg, Škola umeleckého výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave), spája košikárstvo a architektúru. Ide v nej o realizáciu vŕbových stavieb, ktoré zakorenia a zazelenajú sa. Časť je estetickým príspevkom, ktorý osloví ekologicky zmýšľajúcich ľudí a priaznivcov architektúry a dizajnu.Časť KOŠIKÁRSKE VÝROBKY ÚĽUV-u (autorka: Janka Menkynová, hlavná výtvarníčka, ÚĽUV) je prierezom činnosti ÚĽUV-u na poli košikárstva. Mnohé fotografie a romantické rozprávanie pani Menkynovej približujú príspevok tejto významnej kultúrnej inštitúcie, ktorý mala pre košikárstvo 20. storočia.

Košikárstvo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Juriga. Přečtěte si s námi knihu Košikárstvo na peticenemocnicesusice.cz

Košikárstvo - Ján Zeman, šitá vazba, slovenský jazyk ...

Od r. 1996 vydáva Ústredie ľudovej umeleckej výroby každoročne učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si základov tradičných výrobných tech...
Od r. 1996 vydáva Ústredie ľudovej umeleckej výroby každoročne učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si základov tradičných výrobných tech...