Základy angličtiny 1 - MY WORLD

Peticenemocnicesusice.cz Základy angličtiny 1 - MY WORLD Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Alena Klímová

NÁZEV SOUBORU: Základy angličtiny 1 - MY WORLD.pdf

POPIS

Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích. Bohatý ilustrační doprovod učebnice i sešitu motivuje žáky ke spolupráci a usnadňuje jim pochopení učiva. Ilustrace vytvořila Miroslava Jakešová.Soubor se skládá ze čtyř částí: vlastní učebnice, pracovní sešit, slovník anglicko-český/česko-anglický a pracovní slovník. Součástí souboru je i metodický průvodce. Pracovní sešit obsahuje ke každé lekci učebnice osm cvičení, která slouží k nácviku, procvičení, upevnění a zjištění úrovně osvojeného učiva. V sešitě žáci najdou i motivační křížovky, hádanky nebo hlavolamy.

Základy angličtiny 1 - MY WORLD je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Klímová. Přečtěte si s námi knihu Základy angličtiny 1 - MY WORLD na peticenemocnicesusice.cz

Základy angličtiny 1 - MY WORLD učebnice pro praktické ZŠ

Kupte knihu Základy angličtiny 1 - MY WORLD pracovní sešit pro praktické ZŠ (Alena Klímová) za 69 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů.
Základy angličtiny 1 -... Základní škola praktická. Základy angličtiny 1 - My World - učebnice. Kód skladu SP123285. Typ: Nový produkt.