Hravá matematika 5 (I. díl)

Peticenemocnicesusice.cz Hravá matematika 5 (I. díl) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Jana Olžbutová

NÁZEV SOUBORU: Hravá matematika 5 (I. díl).pdf

POPIS

Pracovní sešit Hravá matematika poskytuje žákům zajímavé a poutavé cvičení pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky od vydavatelství Alter, SPN, či NNS.Pracovní sešit obsahuje:Lehčí i těžší úlohy na procvičování matematiky v reálném životěShrnutí celého učiva daného ročníkuTesty na konci kapitolyV souladu s RVP ZV 2013I. Jednotky (délky. Objemu, hmotnosti, času)II. ZlomkyIII. Římské čísliceIV. Dělení přirozených čísel (pamětné, písemné)V. Desetinná čísla a početní operaceVI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr)

Hravá matematika 5 (I. díl) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Olžbutová. Přečtěte si s námi knihu Hravá matematika 5 (I. díl) na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl | Knihy ...

Kniha: Hravá matematika 5 Podtitul: Pracovní sešit 1. díl V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu ...
Hravá matematika 5 I.díl Učebnice. Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh ...