Štátne symboly Slovenskej republiky

Peticenemocnicesusice.cz Štátne symboly Slovenskej republiky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Ladislav Vrtel

NÁZEV SOUBORU: Štátne symboly Slovenskej republiky.pdf

POPIS

Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi aj v slávnostných chvíľach. Kniha hovorí o erbovej a vlajkovej etikete, ktorej podstatou je úcta k vlastným i cudzím symbolom a dôstojné zaobchádzanie s nimi.

Štátne symboly Slovenskej republiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Vrtel. Přečtěte si s námi knihu Štátne symboly Slovenskej republiky na peticenemocnicesusice.cz

Štátne symboly Slovenskej republiky - Wikipédia

Štátne symboly National symbol. Abstract: The major aim of this bachelor´s thesis is to introduce the national emblems, their historical evolution and use. The national emblems create a very important part of every citizen´s life. We focused on the national emblems of the Slovak republic.
Historie. Vlastní státní symboly pro českou část Československa byly poprvé stanoveny ústavním zákonem České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky, který byl účinný současně se zákony č. 163/1960 Sb. a později 102/1990 Sb., které upravovaly státní symboly celého Československa.