Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane

Peticenemocnicesusice.cz Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane.pdf

POPIS

nventarizácia majetku a záväzkovPredpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledné vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov. Správne vykonaná inventarizácia je hlavným znakom preukázateľností účtovníctva a základným pilierom zostavenia účtovnej závierky. Zároveň je podkladom pre účtovanie zníženia hodnoty majetku prostredníctvom odpisov, opravných položiek a rezerv. Kto má povinnosť vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov sa dočítate v prvom čísle mesačníka ročníka 2020.Upravujúce závierkové účtovné prípadyZ pohľadu účtovnej závierky možno vo všeobecnosti rozlišovať dva typy udalostí po závierkovom dni, a to udalosti poskytujúce dôkaz o stave, ktorý existoval k súvahovému dňu (udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu), a udalosti naznačujúce stav, ktorý vznikol po súvahovom dni (udalosti po súvahovom dni, ktoré nevyžadujú úpravu). Ktorý právny predpis vymedzuje prípady po súvahovom dni, vyžadujúce si úpravu súm vykázaných v účtovnej závierke alebo položiek, ktoré neboli predtým vykázané? Ako bude spoločnosť účtovať opravnú položku? Odpovede sa dočítate v našom mesačníku.

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane na peticenemocnicesusice.cz

Účtovná Závierka V Podvojnom Účtovníctve Za Rok 2018 a ...

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále - kupte knihu pohodlně a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a další zboží
(2) Inventarizáciou sa overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - vlastného imania (§ 59 ods. 1 Postupov účtovania). V podstate je potrebné vykonať inventarizáciu všetkých položiek súvahy (súvahové účty). (3) Vykonanie inventarizácie je stanovené zákonom o účtovníctve (§ 29 a 30, ale aj § 6 ods.