Peritoneální dialýza

Peticenemocnicesusice.cz Peritoneální dialýza Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Vladimíra Bednářová

NÁZEV SOUBORU: Peritoneální dialýza.pdf

POPIS

Publikace je doplněným a rozšířeným vydání knihy prof. Sulkové z roku 1993. Peritoneální dialýza byla v minulosti metodou zatracovanou a nedokonalou pro velký počet komplikací, především infekčních, a byla určena jen pro malý počet nemocných. Postupně se však tato metoda velmi zdokonalila a v současné době je srovnatelná s hemodialýzou. Byly vyvinuty nové systémy vaků s dialyzačním roztokem a dialyzační roztoky už nepoškozují v tak velké míře peritoneum. Zavedení automatizované peritoneální dialýzy umožnilo použití tohoto typu dialýzy i u pacientů handikepovaných a anurických a výrazně zlepšilo jejich kvalitu života. V rámci komplexní péče o pacienty s chronickým selháním ledvin, která má využít výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy a minimalizovat nežádoucí účinky, je peritoneální dialýza metodou první volby. Součástí této publikace jsou kapitoly pojednávající o indikacích a kontraindikacích peritoneální dialýzy, o hlavních infekčních a neinfekčních komplikacích a jejich léčbě. Jsou zde samostatné kapitoly o peritoneální dialýze u dětí, o adekvátnosti, o výživě a kostním metabolismu. Jednotlivé kapitoly se nezabývají danou problematikou v celé šíři, ale autoři se zaměřili jen na to, co přímo souvisí s peritoneální dialýzou.Komu je kniha určena: nefrologům, internestům, lékařům a zdravotníkům, kteří se chtějí s touto metodou seznámit a používat jiObsah: Fyziologie peritoneální dialýzy * Technické aspekty peritoneální dialýzy * Akutní peritoneální dialýza * Indikace a kontraindikace k chronické peritoneální dialýze * Zavedení permanentního peritoneálního katetru * Chronická peritoneální dialýza * Kvalita života peritoneálně dialyzovaných pacientů * Úloha sestry * Adekvátnost peritoneální dialýzy * Infekční komplikace peritoneální dialýzy * Neinfekční komplikace peritoneální dialýzy * Automatizovaná paritoneální dialýza APD * Peritoneální dialýza v léčbě chronického selhání ledvin u dětí * Peritoneální dialýza a nutrice * Metabolismus lipidů u pacientů léčených peritoneální dialýzou * Peritoneální dialýza a diabetes mellitus * Peritoneální dialýza a renální osteopatie * Kardiovaskulární komplikace při peritoneální dialýze * Peritoneální dialýza a transplantace ledvin

Peritoneální dialýza je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimíra Bednářová. Přečtěte si s námi knihu Peritoneální dialýza na peticenemocnicesusice.cz

Dialýza - Wikipedie

Peritoneální dialýza (dále PD) je způsob léčby chronického selhání ledvin, který probíhá v domácím prostředí, proto se jí také říká domácí dialýza.Jedná se o způsob léčby, který v Česku využívá zhruba 5 % pacientů, v zahraničí je to až kolem 50 %.
Neprávem opomíjená peritoneální dialýza Přes iniciálně nedostatečné výsledky léčby PD již v roce 1997 data z kanadského registru ukázala lepší dvouleté přežití téměř 12 000 pacientů, u nichž byla léčba PD zahájena mezi lety 1990 až 1994, v porovnání s incidentními HD pacienty. 2 Tyto výsledky byly posléze ...