Obecné mezinárodní právo v dokumentech

Peticenemocnicesusice.cz Obecné mezinárodní právo v dokumentech Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jan Ondřej

NÁZEV SOUBORU: Obecné mezinárodní právo v dokumentech.pdf

POPIS

Publikace Obecné mezinárodní právo v dokumentech obsahuje základní dokumenty obecného mezinárodního práva veřejného, zejména mezinárodní smlouvy, rezoluce orgánů mezinárodních organizací, apod. Třetí vydání je aktualizováno a doplněno o smlouvy a další akty přijaté od roku 2004. Jedná se např. o Úmluvu o kazetové munici z r. 2008, o Dodatky k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu o zločinu agrese z r. 2010, a také o dokumenty k postihování mezinárodního terorismu. Rovněž byly doplněny skutkové podstaty zločinů stíhaných Mezinárodním trestním soudem. Aktualizovány byly některé úvodní komentáře k příslušným částem dokumentů.Tato Sbírka dokumentů je určena především studujícím právnických fakult a dalších vysokých škol vyučujících mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. Doporučována je i politologům, novinářům, publicistům a ostatním zájemcům o tuto problematiku.

Obecné mezinárodní právo v dokumentech je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Ondřej. Přečtěte si s námi knihu Obecné mezinárodní právo v dokumentech na peticenemocnicesusice.cz

Mezinárodní právo veřejné - Iuridictum

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Libor Lukášek. Přečtěte si s námi knihu Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech na prazskamuzea1918-2018.cz
Hledáte Obecné mezinárodní právo v dokumentech 4.doplněné vydání od Miroslav Potočný,Jan Ondřej? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR