Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky

Peticenemocnicesusice.cz Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Andrea Zoulová

NÁZEV SOUBORU: Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky.pdf

POPIS

Publikace je určena pro dentální hygienistky a další stomatologické pracovníky. Zabývá se motivy přivádějícími pacienta do ordinace dentální hygienistky, které předurčují oblast jeho zájmu o určité výkony dentální hygieny.Motivy otevírají či uzavírají pomyslnou bránu k ochotě pacienta přijímat nové informace, k učení se novým dovednostem, ke spolupráci. Vytvářejí vzorce pacientova chování.Chování pacienta má dopad na psychickou i fyzickou kondici dentální hygienistky. Vzorce pacientova chování mohou dentální hygienistku v práci motivovat, přinášet jí radost a uspokojení z práce, či naopak postupně vyčerpávat a vést k syndromu vyhoření.Porozumění souvislostem mezi psychologickými, sociologickými a pocitově vznikajícími motivy, které přivádějí pacienta do ordinace dentální hygienistky, významně zvyšuje úspěšnost péče v oblasti orálního zdraví. Znalost motivů pomáhá chránit samotnou dentální hygienistku před syndromem vyhoření, neboť je jím jako pomáhající profese ohrožena.

Hledáte knihu Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Andrea Zoulová? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Knížky :: Azoul-distribution

stomatologie. V ordinaci se může pacient s halitózou stát „prubířským kamenem" nejen medicínských znalostí, ale i psychologických a sociologických schopností dentální hygienistky, což byl také důvod, proč jsem si toto téma vybrala.
Ordinace dentální hygieny není jen o dentální hygieně. Kniha Psychosociální aspekty v ordinaci digitální hygienistky se zabývá motivy pacienta, které určují oblast jeho zájmu o určité výkony dentální hygieny. Tyto motivy otevírají či uzavírají pomyslnou bránu k ochotě pacienta přijímat nové informace, k učení se novým dovednostem, ke spolupráci.