Environmentálne právo

Peticenemocnicesusice.cz Environmentálne právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Branislav Cepek

NÁZEV SOUBORU: Environmentálne právo.pdf

POPIS

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho práva posunúť úroveň poznania v našej republike ďalej a pomôcť nielen študentom pri vzdelávaní, ale do istej miery zosumarizovať existujúce poznatky v tejto špecializácii a aspoň sčasti pomôcť aplikačnej praxi pri ujednocovaní pojmového aparátu. Publikácia sa snaží postihnúť právo životného prostredia nielen ako mladé, ale aj dynamicky sa vyvíjajúce právne odvetvie vo všetkých troch dimenziách, a to práva medzinárodného, európskeho a práva slovenského. Najucelenejšie a najprecíznejšie sú časti, ktoré sa venujú sústave slovenských právnych predpisov. Učebnica má snahu najprv postihnúť hlavné vecné súvislosti, možnosti, formy a metódy právnej úpravy. Ďalšia časť sa stručne venuje popisom a rozborom medzinárodných zmlúv a európskej legislatíve v príslušnej oblasti. Hlavným cieľom je charakteristika a vysvetlenie slovenskej právnej úpravy, a to počnúc základnými inštitútmi, vymedzeniu pojmov prostredníctvom určenia základných práv, povinností a zodpovednosti osôb, ktoré sú ich adresátmi, určenia hlavných právnych nástrojov a sústave orgánov verejnej moci s ich vecnými pôsobnosťami. Kniha približuje problematiku prostredníctvom hlavných nástrojov a venuje sa najmä vzájomným súvislostiam.

Hledáte knihu Environmentálne právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Branislav Cepek? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Európska Komisia - Základy - Vaše právo na informácie

Expertka na environmentálne právo: Odhaľovanie zločinov proti životnému prostrediu je problematické Igor Hraško 31. marca 2020 31. marca 2020 Environment/fotobanka
Právo životného prostredia pre 2. ročník Mgr. Praf uk environmentálne právo keďže tieto predmety sa zhodujú