Rovnice a nerovnice

Peticenemocnicesusice.cz Rovnice a nerovnice Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Oldřich Odvárko

NÁZEV SOUBORU: Rovnice a nerovnice.pdf

POPIS

Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, ve kterém je kladen důraz na aplikace z běžného života. Následuje výklad nové látky a cvičení, kde je uveden dostatek úloh k procvičení.

Rovnice a nerovnice je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oldřich Odvárko. Přečtěte si s námi knihu Rovnice a nerovnice na peticenemocnicesusice.cz

Goniometrické rovnice a nerovnice | Matematika s radostí

V.ROVNICE A NEROVNICE. Rovnice - rovnost dvou výrazů. Ekvivalentní úprava rovnice - úprava, při které se nemění množina řešení rovnice. přičtení libovolného čísle k oběma stranám rovnice; násobení obou stran rovnice libovolným nenulovým číslem nebo výrazem
V.ROVNICE A NEROVNICE. Rovnice - rovnost dvou výrazů. Ekvivalentní úprava rovnice - úprava, při které se nemění množina řešení rovnice. přičtení libovolného čísle k oběma stranám rovnice; násobení obou stran rovnice libovolným nenulovým číslem nebo výrazem