Rovnice a nerovnice

Peticenemocnicesusice.cz Rovnice a nerovnice Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Oldřich Odvárko

NÁZEV SOUBORU: Rovnice a nerovnice.pdf

POPIS

Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, ve kterém je kladen důraz na aplikace z běžného života. Následuje výklad nové látky a cvičení, kde je uveden dostatek úloh k procvičení.

Trávit čas knihou Rovnice a nerovnice! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Rovnice a nerovnice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Soustavy rovnic - Příklady z matematiky

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základní goniometrické rovnice a jejich řešení, použití goniometrických vzorců pro řešení rovnic, rovnice řešené substitucí, základní goniometrické nerovnice a jejich řešení. Testy. Otevírejte v Adobe Readeru. Typy testů, ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí.
6 - Lineární nerovnice (MAT - Nerovnice) Isibalo. Loading... Unsubscribe from Isibalo? ... Rovnice s neznámou ve jmenovateli - Duration: 12:33. Marek Valášek 32,001 views.