Daňové zákony k 1. 8. 2000

Peticenemocnicesusice.cz Daňové zákony k 1. 8. 2000 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Hana Marková

NÁZEV SOUBORU: Daňové zákony k 1. 8. 2000.pdf

POPIS

Zákony jsou většinou uvozeny stručným komentářem nejvýznamnějších změn. Jedná se zejména o zákon o daních z příjmů (za nejpodstatnější změnu je možné považovat změnu zákona vyvolanou zákonem o investičních pobídkách), zákon o spotřebních daních a dani z přidané hodnoty. U ostatních daňových zákonů došlo k drobným změnám např. u zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Obsahem novelizace bylo doplnění ustanovení spojených s uplatněním nového zákona o veřejných dražbách a změnou zákona o vlastnictví bytů. Zákon o dani z nemovitostí, byl novelizován zákonem č. 65/2000 Sb. Tato novelizace přináší změny, které jsou reakcí na novelizovaný zákon o vlastnictví bytů - účinnost je stanovena na 1. leden 2001. Sborník obsahuje i drobnou novelu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tato změna byla vyvolána změnou zákona o poštovních službách a týká se běhu lhůt a způsobů doručování nositelem poštovní licence

Daňové zákony k 1. 8. 2000 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Marková. Přečtěte si s námi knihu Daňové zákony k 1. 8. 2000 na peticenemocnicesusice.cz

Zákony online - Podnikatel.cz

Zákon č. 483/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z ...
8. 2000 do 1. 1. 2001 243/2000 Sb. ... (zákon o rozpočtovém určení daní) § 4 Daňové příjmy rozpočtů obcí (1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří a ... Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci ...