Mobilní roboty 1

Peticenemocnicesusice.cz Mobilní roboty 1 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Petr Novák

NÁZEV SOUBORU: Mobilní roboty 1.pdf

POPIS

Cílem knihy "Mobilní roboty" je poskytnout základní informace potřebné k návrhu, sestavení a oživení mobilního robotu schopného různých činností - počínaje sledováním čáry a konče autonomním chováním. V jednotlivých kapitolách knihy "Mobilní roboty" jsou postupně probrány následující subsystémy mobilních robotů: podvozková část, pohonný, senzorický, komunikační, řídicí systém a řízení. Důraz je kladen na senzorický a řídicí subsystém a vlastní řízení. Jak je z výše uvedeného vidět, probíraná problematika je velmi pestrá. Cenné jsou zkušenosti autora se stavebními díly, jako je např. modul bezdrátové komunikace na bázi rozhraní Bluetooth, ultrazvukový detektor překážek – sonar SRF04/SRF08, krokové a stejnosměrné motory atd. Řazení kapitol počítá nejprve se stručným popisem řídicího systému robotu, který je postaven na jednočipovém mikrokontroléru řady x51(52) a je schopen pracovat samostatně, případně později v roli "spodní" úrovně řízení ve spolupráci s PC (PC = "horní" úroveň řízení). Důvodem je, že v dalších kapitolách se již bude možné odkazovat na vazbu daného subsystému robotu na řídicí systém a uvádět konkrétní příklady. V závěru knihy "Mobilní roboty" jsou stručně popsány dva projekty mobilních robotů – tříkolového se všesměrovými koly a kráčejícího šestinohého. Subsystémy těchto robotů jsou až na výjimky postaveny na modulech a prvcích popsaných v předchozích kapitolách. Tato závěrečná kapitola má sloužit jako inspirace při stavbě vlastního robotu. Stručný obsahÚvod Mobilní roboty Řídicí subsystém I Podvozky mobilních robotů Pohonný subsystém robotu Senzorický subsystém Řídicí subsystém II Řízení Projekt robotu Literatura a jiné zdroje

Hledáte knihu Mobilní roboty 1? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Petr Novák? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Robots and Their Applications | SpringerLink

Mobile Robotics, Part 1: Controlling Robot Motion ... Chapter 13.2: Omnidirectional Wheeled Mobile Robots (Part 1 of 2 ... How a Differential Equation Becomes a Robot, Part 1: Overview ...
그리고, 램듬문제(램듬1~10회)는 하루 1번 새로운 문제가 갱신됩니다. 이 사이트는 비영리적으로 운영되기 때문에 최소한의 사이트 운영을 위하여 스폰서 가 아래에 있습니다. 등록을 원하시면 메일주세요. [Mobile Robot Band] [ 전국교육원 ...