Zákon o priestupkoch

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o priestupkoch Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Peter Potásch

NÁZEV SOUBORU: Zákon o priestupkoch.pdf

POPIS

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016.Autorský kolektív, ktorý túto publikáciu predkladá odbornej verejnosti, verí, že práve zameranie a doterajšie pracovné aktivity jednotlivých členov autorského kolektívu budú cieľovou skupinou tejto knihy vnímané ako „benefit“ komentára.V autorskom kolektíve komentára sú totiž zastúpení odborníci z akademickej sféry, ale napr. aj príslušníci Policajného zboru, prokuratúra a tiež aplikačná prax verejnej správy (prostredníctvom zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky). Každý člen autorského kolektívu disponuje niečím, čo môže predstavovať akúsi výhodu alebo pridanú hodnotu. Súčasťou autorského kolektívu sú aj osoby, ktoré sa aktívne spolupodieľali na normotvornej činnosti niektorých ustanovení zákona o priestupkoch, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.Na jednotlivé inštitúty zákona o priestupkoch sa autori pozerajú z niekoľkých aspektov a v nejednom prípade sa dokonca odkláňajú aj od štandardných („zaužívaných“) interpretácií.Čitateľom poskytuje komentár okrem samotného znenia zákonných noriem aj informáciu o súvisiacich predpisoch (k jednotlivým ustanoveniam), pričom pri niektorých ustanoveniach je odkaz na súvisiace predpisy na úrovni označenia osobitných zákonov, pri iných ustanoveniach až dokonca na úrovni konkrétnych ustanovení z osobitných predpisov; ďalej informácie o súvisiacich ustanoveniach v rámci zákona o priestupkoch, samotný komentár ku konkrétnemu zákonnému ustanoveniu a v neposlednom rade aj výber z rozhodovacej činnosti súdov (slovenských aj českých).Komentár si nájde svoju cieľovú skupinu aj z dôvodu, že výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona presahuje rámec priestupkového práva, resp. správneho trestania, čo v tomto smere môže byť dobrou pomôckou – napr. aj v rámci súdnictva alebo pri priamom výkone verejnej správy.V rámci komentárov autori uvádzajú (pri niektorých priestupkoch) aj modelové situácie, ktoré sú svojou povahou primárne určené študentom vysokých škôl (najmä práva, verejnej správy a pod.), čím sa kniha stáva aj vhodnou učebnou pomôckou.

Trávit čas knihou Zákon o priestupkoch! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zákon o priestupkoch a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o priestupkoch: Komentár - | Kniha na Alza.cz

Zákon o priestupkoch - komentár 21.5. 2015, 17:09 | najpravo.sk Spišiaková, H.: Zákon o priestupkoch - komentár, Wolters Kluwer, 2015, 816 strán, tvrdá väzba. Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí.
Zákon o priestupkoch - Zákon č. 372/1990 Zb. - úplné znenie (aktualizované úplné znenie - stav k 4. 11. 2011) (o priestupkoch) Autor: Slovenská národná rada Platnosť od: 6.9.1990 Účinnosť od: 1.11.2011 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 61/1990 strana 1313 PREDPIS JE NADRADENÝ: 393/1990 Zb. RUŠÍ PREDPIS: 60/1961 Zb. 61/1961 Zb ...