Dane, účtovníctvo, odvody 9/2011

Peticenemocnicesusice.cz Dane, účtovníctvo, odvody 9/2011 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Dane, účtovníctvo, odvody 9/2011.pdf

POPIS

* Odmenňovanie v podnikateľskej sfére* Reprezentačné* Zrážkové DPH - zdaňovanie príjmov* Chyby pri daňovej kontrole* PPP projekty* DPH zaplatená v zahraničí* Životné minimum

Hledáte knihu Dane, účtovníctvo, odvody 9/2011? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Dane, účtovníctvo, odvody | M2B a.s.

Dane, účtovníctvo, odvody 12/2015 - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela ZDP od januára 2016, Daňová licencia ako minimálna daň z príjmov, Súhrnný výkaz k DPH, Opravy chýb minulých účtovných období, Vnútropodnikové účtovníctvo a jeho zásady, Vedenie a inventarizácia pokladne, Daňový nedoplatok, Povinnosti platiteľa DPH na konci roka 2015 ...
Dane, účtovníctvo, odvody 9-2019 ; Ak sa žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia týka transferového oceňovania povinnou náležitosťou - takejto žiadosti je aj dokumentácia o kontrolovaných transakciách a použitej ...