Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Peticenemocnicesusice.cz Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Karla Prátová

NÁZEV SOUBORU: Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku.pdf

POPIS

Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena stránkou s otázkami k cyklickému opakování.

Trávit čas knihou Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

dějepis.com

Dějepis 7. ročník. Česká kultura na počátku novověku. STÁHNOUT ČESK...VĚKU.docx. Život v raném novověku u nás. STÁHNOUT Živo... nás.docx. Evropa na počátku novověku. STÁHNOUT Evro...věku.docx. ... Jak se žilo ve vrcholném středověku. Zápis. STÁHNOUT JAK ...VĚKU.docx.
DĚJEPIS - UČEBNÍ DOKUMENTY PRO 7. ROČNÍK. Dějepisné texty zde uveřejněné mají žákovi sloužit jako zdroj základních informací, s nimiž je třeba dále pracovat. Svým zaměřením nemusí nutně korespondovat s obsahem ve výuce používané učebnice. ... Počátek středověku a vznik prvních evropských států ...