Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Peticenemocnicesusice.cz Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Karla Prátová

NÁZEV SOUBORU: Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku.pdf

POPIS

Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena stránkou s otázkami k cyklickému opakování.

Trávit čas knihou Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku | Srovnanicen.cz

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku (učebnice) S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům př...
Úvod do novověku dějinná epocha v evropských i mimoevropských oblastech = 15/16. st. - 1918 Data považovaná za počátek novověku: 1492 = Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 1485 = v Anglii skončila Válka růží (Lancasterové X Yorkové) 1453 = dobytí Konstantinopole Turky = zánik východořímské říše 1517 = zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem 1526 = bitva…