Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Peticenemocnicesusice.cz Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Karla Prátová

NÁZEV SOUBORU: Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku.pdf

POPIS

Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast. Základní text provázejí zajímavosti uvedené drobným písmem na okraji stránky, kde žáky zaujmou pozoruhodné „střípky“ ze života v dané době.Naučné pasáže doplňuje obrovské množství obrázků a fotografií. V závěru kapitoly je zařazena přehledná časová přímka, která přibližuje základní dějinné události v časovém sledu. Každá kapitola je zakončena stránkou s otázkami k cyklickému opakování.

Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karla Prátová. Přečtěte si s námi knihu Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku na peticenemocnicesusice.cz

dějepis.com

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku (učebnice) (7-40) ISBN: 9788072898510. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními stř...
Počátky novověku bývají spojovány s objevením Ameriky (1492) a počátkem reformace církve (1517). Důležitým mezníkem ve vývoji lidstva je však také vynález knihtisku (kolem r.1450), někteří badatelé vidí počátek nového věku právě v této události.