Krásně jsem si početl

Peticenemocnicesusice.cz Krásně jsem si početl Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Arnošt Lustig

NÁZEV SOUBORU: Krásně jsem si početl.pdf

POPIS

Izrael, Jugoslávie, USA – Československo 1968 - 1973Kniha dopisů, koncipovaná jako mezerovitá kronika života Arnosta Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968, přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle původních neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Arnošta Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy a syna Pepiho, babičky Terezie, její dcery Hany Hnátové (sestry Arnošta) a dalších příbuzných až po přátele Zdenu a Josefa Škvorecké v Torontu.Korespondence je svědectvím o síle lidských a rodinných pout, lásky a přátelství v těžkých dobách. O slovech vysílaných do dálky, která posilují. Svědectvím o velkých přátelstvích, z nichž jedno, to Arnošta Lustiga a Oty Pavla, nepřervala ani Otova smrt v roce 1973. Arnoštovy dopisy Otovi se ztratily, ale vzpomínky na Otu, které napsal, i vzpomínky dalších přátel snad tuto chybějící korespondenci doplní tak, aby čtenář pochopil, co nejen pro sebe navzájem Arnošt s Otou znamenali. A jak přátelská a rodinná pouta a v minulosti zaslaná slova pomáhají navzdory odloučení, dálce, času a smrti i dnes.Korespondence a vzpomínky jsou rovněž svědectvím o komunistických mocenských a cenzurních praktikách a zásazích do životů jednotlivců a rodin.

Trávit čas knihou Krásně jsem si početl! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Krásně jsem si početl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Lustig Arnošt: Krásně jsem si početl - Korespondence s ...

Anotace knihy Krásně jsem si početl: Kniha dopisů, koncipovaná jako mezerovitá kronika života Arnosta Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968, přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle původních neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Arnošta Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy a syna Pepiho, babičky Terezie, její ...
Lit.: Kotyk, Petr: Krásně jsem si početl. Pásmo z korespondence a vzpomínek spisovatelů Arnošta Lustiga a Oty Pavla. In web ČRo 3 Vltava, 31. prosinec 2018 (článek). - Cit.: Jejich přátelství patří mezi nejintenzivnější kamarádství v české literatuře 20. století.