Prechádzka po modranskom cintoríne

Peticenemocnicesusice.cz Prechádzka po modranskom cintoríne Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Miroslav Šimko

NÁZEV SOUBORU: Prechádzka po modranskom cintoríne.pdf

POPIS

Publikácia obsahuje zoznam viac ako dvestošesťdesiat významných osobností, pochovaných na modranskom cintoríne. Príhovor v publikácii napísala ThMr. Anna Adamovičová, ev. a. v. farárka. Okrem iného v ňom uviedl:a „Modranský cintorín je mimoriadne vzácny. Odpočívajú tu ľudia, ktorí ukázali, ako treba prírodu, históriu, svet naokolo poznávať a s láskou chrániť. Nielen svojou prácou, úsilím, ale aj obetavosťou aj životným elánom zasievali vzácne semená plnohodnotného, nesebeckého života. Žiadnej moci sa totiž nikdy nepodarilo životodarné semeno šľachetnosti podupať ani zničiť... Tieto osobnosti dokonca aj tu, na cintoríne, vyžarujú zvláštnu silu: môžu nás osloviť, poradiť nám, posvietiť na ceste nášho života. Pravda, ak sme vnímaví...“Oproti prvému vydaniu publikácia obsahuje dvojnásobný počet osobností. Podľa profesií najviac je pedagógov pôsobiacich v Modre, ďalej sú to umelci, keramikári, farári, lekári, remeselníci, vinári, vojaci, politickí väzni a ďalší. Publikácia je rozšírená aj o informácie o cintoríne v Kráľovej, v huncokárskom cintoríne na Pieskoch a o židovskom cintoríne v Modre. Obsahuje aj „Zoznam zosnulých“, ktorý zostavil hrobár Alexander Kintler za obdobie rokov 1942 až 1963. Vyšla v náklade 500 kusov, kúpiť si ju možno v SNM, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre.

Trávit čas knihou Prechádzka po modranskom cintoríne! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Prechádzka po modranskom cintoríne a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Prechádzka po cintoríne - Ester Demjanová (blog.sme.sk)

Prechádzka po modranskom cintoríne Autor: Miroslav Šimko Publikácia obsahuje zoznam viac ako dvestošesťdesiat významných osobností, pochovaných na modranskom cintoríne. Príhovor v publikácii napísala ThMr. Anna Adamovičová, ev. a. v. farárka. ...
378 Kč Prechádzka po modranskom cintoríne | Miroslav Šimko . Prechádzka po modranskom cintoríne | Publikácia obsahuje zoznam viac ako dvestošesťdesiat významných osobností, pochovaných na modranskom cintoríne.Príhovor v publikácii napísala ThMr. Anna Adamovičová, ev. a. v. farárka. Okrem iného v ňom uviedl:a „Modranský cintorín je mimoriadne vzácny.