Medzinárodné ekonomické právo

Peticenemocnicesusice.cz Medzinárodné ekonomické právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Jarmila Wefersová

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné ekonomické právo.pdf

POPIS

Cieľom učebnice je uviesť čitateľov do problematiky medzinárodného ekonomického práva a poskytnúť im základné informácie z tejto oblasti. Autori pri spracovaní učebnice vychádzali najmä z učebných textov zahraničných autorov (Pavel Šturma, Christoph Schreuer) a z učebnice zakladateľa slovenskej teórie medzinárodného verejného práva Jána Tomka a kol. s názvom Medzinárodné právo verejné (1988). Súčasťou podkladových materiálov boli medzinárodné zmluvy, dohovory a slovenské právne predpisy, právne predpisy EÚ a iných medzinárodných organizácií, týkajúce sa tejto problematiky. Cenným zdrojom boli aj internetové stránky medzinárodných organizácií. Učebnica je určená nielen študentom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku medzinárodného práva.

Hledáte knihu Medzinárodné ekonomické právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Jarmila Wefersová? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Medzinárodné ekonomické právo (Daniela Nováčková a ...

Medzinárodné ekonomické právo je spojené s transnacionálnou ekonomikou, s medzinárodnými finančnými, investičnými a obchodnými vzťahmi. Povedané inými slovami, ide o normy medzinárodného práva, ktoré ustanovujú na medzištátnej úrovni verejnoprávny rámec pre hospodársku činnosť súkromných subjektov pôsobiacich na ...
Kľúčové slová sociálne právo medzinárodné právo európske právo sociálne práva ekonomické práva medzinárodná organizácia Európska únia. Key words social law international law European law social rights economic rights international organization The European Union.