Teória a technológia lisovania plechu

Peticenemocnicesusice.cz Teória a technológia lisovania plechu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Teória a technológia lisovania plechu.pdf

POPIS

Z didaktického hľadiska sú zámerne stručne preberané tie poznatky, ktoré sú známe poslucháčom z predošlých predmetov vysokoškolského štúdia. Takisto je kladený dôraz na priamy i nepriamy transfer poznatkov. Učebnica teda neslúži len na pasívne konzumovanie, ale čitateľa zapája do problematiky aj aktívne, pretože určité oddiely publikácie ho nútia opätovne reprodukovať nadobudnuté poznatky a vyvolať potrebné zručnosti z predošlého štúdia. Obsah knihy je rozdelený do šiestich kapitol. V osobitnom odseku sú podané informácie o relevantných zdrojoch, z ktorých boli čerpané poznatky pre učebnicu. Táto kapitola je zaradená ako všeobecný prehľad bazálnych prameňov pre prezentovanú oblasť. Technológia a ekonomika výroby súspojené nádoby a platí poučka: ak sa začne vyrábať, začnú jestvovať aj ekonomické zákonitosti a to bez vôle človeka. V kapitole 3 je podaný prehľad o spracovávanom materiáli v oblasti lisovania a jeho vlastnostiach - plechu. Najrozsiahlejšia kapitola sa venuje konkrétnym spôsobom lisovania a ich teoretickému popisu pomocou matematického aparátu. V 5. kapitole je prebraná problematika simulácie v plošnom tvárnení. Kapitola 6 uvádza do problematiky tvárniacich nástrojov používaných v lisovaní. Tiež je venovaná pozornosť opotrebovaniu činných dielov týchto nástrojov a ich údržbe.

Trávit čas knihou Teória a technológia lisovania plechu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Teória a technológia lisovania plechu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PDF Vedecké monografie

Hlboké ťahanie je technologický proces plošného tvárnenia pri ktorom je z rovinného materiálu (napr. plechu) vytvorený trojrozmerný výrobok - duté teleso. Nástrojom na hlboké ťahanie je podľa STN 226001 ťahadlo, ktoré sa skladá z dvoch častí ťažníka a ťažnice. Výrobkom je výlisok.
Účelom Well automation s.r.o. je dodávať bezporuchové a odolné technológie presne podľa zadania zákazníka, pre zisk a produktivitu zákazníka, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali bez prestojov, s vyššou efektivitou, spoľahlivo a s dlhou životnosťou.