Odporovateľnosť právnych úkonov

Peticenemocnicesusice.cz Odporovateľnosť právnych úkonov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Pavol Horňák

NÁZEV SOUBORU: Odporovateľnosť právnych úkonov.pdf

POPIS

Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti rieši mnohé otázky súvisiace s ustanoveniami upravujúcimi odporovateľnosť a relatívnu neúčinnosť právnych úkonov. Judikatúra týkajúca sa aplikácie inštitútu odporovateľnosti v Slovenskej republike a Českej republike je pomerne rozsiahla.Cieľom predkladaného výberu z judikatúry je predstaviť rozhodnutia súdov, ktoré jednak definujú základné aspekty odporovateľnosti právnych úkonov a jednak prinášajú pohľad súdnej praxe na rôzne otázky súvisiace s odporovateľnosťou, akými sú ekvivalentnosť, akcesorické vzťahy či vzťah k platnosti právneho úkonu.

Odporovateľnosť právnych úkonov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavol Horňák. Přečtěte si s námi knihu Odporovateľnosť právnych úkonov na peticenemocnicesusice.cz

Odporovateľnosť právnych úkonov | Odborná literatura a ...

V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti rieši mnohé otázky súvisiace s ustanoveniami upravujúcimi odporovateľnosť a relatívnu neúčinnosť právnych úkonov.
Z uvedeného dôvodu nielen slovenský právny poriadok poskytuje veriteľom ochranu v podobe inštitútu odporovateľnosti, ktorý spôsobuje neúčinnosť právnych úkonov dlžníka. 1 Úvod V priebehu činnosti sa môže obchodná spoločnosť z najrôznejších dôvodov dostať do nepriaznivej hospodárskej situácie, ktorá sa v konečnom ...