Úvod do kresťanstva

Peticenemocnicesusice.cz Úvod do kresťanstva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.

NÁZEV SOUBORU: Úvod do kresťanstva.pdf

POPIS

Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel. Chcel, aby mu rozumeli aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk Cirkvi, ktorým tento jazyk prekáža a ktorým je takto zabalené kresťanstvo neprístupné. Za schému, ktorej sa mal pridržiavať, si zvolil Apoštolské vyznanie viery známe aj ako modlitba Verím v Boha. Knižné vydanie týchto prednášoksa v origináli aj preložené do mnohých jazykov stalo bestsellerom. Neuveriteľná dôkladnosť a hĺbka, s akou satento múdry muž dotýka základných otázok kresťanstva, priam vyráža dych. Obdivuhodným spôsobom ukazuje, ako sú kresťanské pravdy veľmi úzko prepojené s ľudským životom. S ľudským životom v jeho hĺbke, ktorou sa, žiaľ, tak málo zaoberáme.Či sa človek vďaka čítaniu tejto knihy stane kresťanom, alebo či sa stane lepším kresťanom, to ťažko povedať. No určite sa vďaka vynikajúcemu sprievodcovi, ktorým je jej autor, dostane vo svojom uvažovaní na veľmi zaujímavé miesta, na ktorých málokto z nás už bol.Obsah:Predslov k nemeckému vydaniu z roku 2000 5Predslov k prvému nemeckému vydaniu 21Predslov k desiatemu nemeckému vydaniu 23úvod: „Verím – Amen“prvá kapitola: Viera v dnešnom svete 271. Pochybnosť a viera – situácia človeka zoči-vočiotázke o Bohu 272. Skok viery – predbežný pokus o podstatnéurčenie viery 333. Dilema viery v dnešnom svete 384. Hranice moderného chápania skutočnostia priestor viery 425. Viera ako postoj a chápanie 516. Rozum viery 567. „Verím v teba“ 59druhá kapitola: Kresťanská podoba viery 611. Úvodná poznámka k dejinám a štruktúreApoštolského vyznania viery 612. Hranice a význam textu 633. Vyznanie a dogma 654. Symbol ako prejav štruktúry viery 67prvá časť: Bohprvá kapitola: Úvodné otázky k téme o Bohu 791. Rozsah otázky 792. Hlásenie sa k jedinému Bohu 84druhá kapitola: Biblická viera v Boha 891. Problém rozprávania o horiacom kríku 892. Vnútorný predpoklad viery v Jahveho: Boh otcov 933. Jahve, Boh otcov a Boh Ježiša Krista 974. Idea mena 1035. Dve strany biblického pojmu Boha 104tretia kapitola: Boh viery a boh filozofov 1061. Rozhodnutie sa ranej Cirkvi pre filozofiu 1062. Premena boha filozofov 1113. Ako sa táto otázka odráža v texte vyznania viery? 115štvrtá kapitola: Viera v Boha dnes 1171. Primát Logosu 1172. Osobný Boh 123piata kapitola: Viera v trojjediného Boha 1261. K otázke chápania 1272. K pozitívnej významovosti 139druhá časť: Ježiš Kristusprvá kapitola: „Verím v Ježiša Krista, jehojednorodeného syna, nášho Pána“ 153I. Problém vyznania viery v Ježiša Krista dnes 153II. Ježis Kristus: základná forma kristologickéhovyznania viery 1561. Dilema novovekej teológie – Ježiš alebo Kristus? 1562. Obraz Krista vo vyznaní viery 1603. Východiskový bod vyznania viery: Kríž 1624. Ježiš ako Kristus 164III. Ježis Kristus – pravý Boh a pravý človek 1661. Východisko otázky 1662. Moderné klišé „historického Ježiša“ 1683. Pravda kristologickej dogmy 170IV. Cesty kristológie1. Teológia vtelenia a teológia kríža 1812. Kristológia a učenie o vykúpení 1823. Kristus – „posledný človek“ 185Exkurz: Štruktúry kresťanstva 193druhá kapitola: Rozvíjanie viery v Kristav kristologických článkoch viery 2161. „Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodilsa z Márie Panny“ 2162. „Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,umrel a bol pochovaný“ 2233. „Zostúpil k zosnulým“ 2344. „Vstal z mŕtvych“ 2415. „Vystúpil na nebesia, sedí po pravici BohaOtca Všemohúceho“ 2486. „Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych“ 255tretia časť: Duch a Cirkevprvá kapitola: Vnútorná jednota poslednýchvýrokov Kréda 267druhá kapitola: Dve hlavné otázky článku o Duchua o Cirkvi 2731. „Svätá katolícka Cirkev“ 2732. „Vzkriesenie tela“ 280Poznámky 291Register odkazov na Sväté písmo 304

Trávit čas knihou Úvod do kresťanstva! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Úvod do kresťanstva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Úvod do kresťanstva: kniha - Joseph Ratzinger - Benedikt ...

Kniha Úvod do kresťanstva (J. Ratzinger Benedikt XVI.) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku.
Úvod do kresťanstva. Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. Úvod do kresťanstva Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery Počet strán: 311 Rok vydania: 2020 Väzba: viazaná / tvrdá obálka Vydavateľstvo: Dobrá Kniha Kód produktu: 9788081912467.