Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl

Peticenemocnicesusice.cz Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Jana Levická

NÁZEV SOUBORU: Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl.pdf

POPIS

Učebnica sa zaoberá sociálno-právnou ochranou, teda možnosťami, ktoré si spoločnosť (štát) veľmi dlhú dobu vytvárala za účelom pomoci a ochrany svojich občanov. Sociálno-právna ochrana občanov je akýmsi preventívnym nástrojom, ktorý by sme mali byť pripravení použiť nielen profesionálne - teda na ochranu iných, ale aj súkromne. Oboznámite sa aj s možnosťami, ktoré spoločnosť vytvára pre tých, ktorí si z rôznych dôvodov nevedia svoje práva obhájiť sami. V tejto učebnici tak postupne získate základné poznatky z oblasti sociálno-právnej ochrany, a tiež praktické možnosti pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Levická. Přečtěte si s námi knihu Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník stredných odborných škôl na peticenemocnicesusice.cz

Matematika - Stredné školy - Učebnice, slovníky - preskoly.sk

Typy stredných odborných škôl, typy konzervatórií a typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „prívlastok"), sú uvedené v prílohe č. 1.
65. VYHLÁŠKA. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. z 24. marca 2015. o stredných školách. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...