Příručka současné anglické frazeologie

Peticenemocnicesusice.cz Příručka současné anglické frazeologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Jan Svoboda

NÁZEV SOUBORU: Příručka současné anglické frazeologie.pdf

POPIS

Tato publikace zahrnuje, na svých třistapadesáti stranách, široké spektrum současné hovorové anglické frazeologie a lexikologie, s důrazem na tvořivost a neformálnost živé moderní angličtiny. Kniha je rozdělena na 36ti kapitol uspořádaných do tří dílů frazelogického, lexikologického a specializovaného gramatického zaměření. Frazeologická část obsahuje nejen standardní témata jako např. Zdvořilostní fráze a pozdravy, Oslovování a titulování, Telefonování, ale předkládá i zevrubně pojatá živá a stále se vyvíjející a na důležitosti nabývající témata idiomů, módních kliše, slangu, eufemizmů, přísloví, přirovnání, politicky korektní angličtiny, etnických názvů a nadávek a vulgárního jazyka. Bohatost současné angličtiny je pak zdůrazněna i široce koncipovanou frazeologií na téma Cestování, nakupování, společenského a pracovního života či bankovního a restauračního žargonu.Lexikologická část pojímá, v širokém rozsahu, taková témata jako vzdělání a studium, lidské tělo a nemoci, sportovní termíny, gastronomie, příroda. Tento díl obsahuje i užitečnou počítačovou, inernetovou a právní terminologii, seznam zkratek a akronymů a skupinová podstatná jména. Kapitoly shrnující důležitá synonyma, antonyma, homonymy a homofony doplňují tento druhý díl knihy.Porovnání britské a americké angličtiny a diskuse rodových dvojic a zdrobnělin jsou obsahem gramatické části této příručky.Kniha je určena především pokročilejším studentům angličtiny, zvláště těm, kteří mají zájem se seznamit se skutečně živou současnou a etnicky velmi různorodou angličtinou, kterou se mluví napříč celým spektrem anglofonních zemí.

Příručka současné anglické frazeologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Svoboda. Přečtěte si s námi knihu Příručka současné anglické frazeologie na peticenemocnicesusice.cz

Jan Svoboda | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví

Dynamika frazeologie. ... na plný plyn, u současné mládeže též: jet kosmickou rychlostí. Často vedle sebe fungují u téhož frazému konkrétní a abstraktní význam, význam prvotní a druhotný, např. ... zejména kratičké citátové frazémy, zvl. latinské, popř. francouzské, anglické a italské, se udržují i v běžné ...
A proto je tu příručka Anglické idiomy! Slovník je určen pro: * středně pokročilé * pokročilé studenty angličtiny. Obsahuje 8 000 slovních spojení - idiomů sestavených ze zhruba 50 000 ověřených výrazů. Anglické idiomy jsou řazeny abecedně dle hlavního slova, od kterého se fráze odvíjí.