Finanční trhy

Peticenemocnicesusice.cz Finanční trhy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Oldřich Rejnuš

NÁZEV SOUBORU: Finanční trhy.pdf

POPIS

Publikace je koncipována jako ucelená, systémově pojatá učebnice, zachycující základní problémové okruhy funkce finančního trhu se zaměřením na jeho systémové uspořádání i na teoretické a praktické aspekty významu finančních investic. Je určena studentům ekonomických vysokých, případně i středních škol, dále těm, kteří v ekonomice vykonávají různé funkce a mají zájem si své nabyté praktické zkušenosti začlenit do širšího teoreticko-praktického rámce. Dále jí mohou využít i ti, kteří mají např. v některých dílčích oblastech finanční teorie hluboké vědomosti, které si však potřebují na určité úrovni poznání propojit a začít je využívat i prakticky. V neposlední řadě je kniha určena i všem těm, kteří se studiem finanční teorie zatím sice nezabývali, nicméně mají o tuto problematiku zájem a chtějí si osvojit poznatky, jež jsou v soudobém světě potřebné pro každodenní život jednotlivce i společnosti.

Finanční trhy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oldřich Rejnuš. Přečtěte si s námi knihu Finanční trhy na peticenemocnicesusice.cz

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka

ÚVOD 33 SUMMARY 34 VORWORT 35 KAPITOLA 1 FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37 1 Úvod do teorie finančních trhů 38 1.1 Historický vývoj peněz 38 1.2 Finanční systém a jeho funkce 40 1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41 2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52 2.1 ...
Finanční trhy. Investiční produkty. Forex & Rates. Vyhledat Finanční instituce. Poskytujeme kompletní bankovní služby nejvýznamnějším českým i nadnárodním finančním institucím v České republice. Financování