Finanční trhy

Peticenemocnicesusice.cz Finanční trhy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Oldřich Rejnuš

NÁZEV SOUBORU: Finanční trhy.pdf

POPIS

Publikace je koncipována jako ucelená, systémově pojatá učebnice, zachycující základní problémové okruhy funkce finančního trhu se zaměřením na jeho systémové uspořádání i na teoretické a praktické aspekty významu finančních investic. Je určena studentům ekonomických vysokých, případně i středních škol, dále těm, kteří v ekonomice vykonávají různé funkce a mají zájem si své nabyté praktické zkušenosti začlenit do širšího teoreticko-praktického rámce. Dále jí mohou využít i ti, kteří mají např. v některých dílčích oblastech finanční teorie hluboké vědomosti, které si však potřebují na určité úrovni poznání propojit a začít je využívat i prakticky. V neposlední řadě je kniha určena i všem těm, kteří se studiem finanční teorie zatím sice nezabývali, nicméně mají o tuto problematiku zájem a chtějí si osvojit poznatky, jež jsou v soudobém světě potřebné pro každodenní život jednotlivce i společnosti.

Trávit čas knihou Finanční trhy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Finanční trhy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka

Je to kniha, kterou by měl vlastnit každý člověk, kdo se jakkoli zajímá o finanční trhy. Nemusí se číst od začátku do konce, ale podle kapitol, které člověka v daný okamžik zajímají. Dala by se chápat jako encyklopedie, ale je mnohem obsáhlejší a jde více do hloubky.
Finanční trhy Umožňují těm, kteří mají finanční deficit, aby měly přístup k hotovosti za účelem financování svých aktivit. Člení se na trhy dluhové, akciové, komoditní a měnové.