Odpady

Peticenemocnicesusice.cz Odpady Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Juraj Kizlink

NÁZEV SOUBORU: Odpady.pdf

POPIS

Autor knihy zvolil pro výklad problematiky odpadů encyklopedickou formu, která obsahuje kapitoly o jednotlivých odpadech s popisem možnosti jejich řešení v praxi. Z celkové koncepce učebnice je jasné, že má sloužit především jako pomůcka k přednáškám o odpadech. V této učebnici je téměř kompletní přehled o hlavních odpadech vyskytujících se v běžné komunální i průmyslové praxi v ČR i SR s krátkým popisem jejich recyklace, zpracování, zužitkování a případně zneškodňování. Učebnice tak poskytuje čtenáři obsáhlý materiál o odpadech, ke kterému se mohou vrátit studenti nebo pracovníci v průmyslu i po letech a tak si připomernout možnosti jejich odstraňování.Rozsáhlý seznam použité a doporučené literatury uvedený v jednotlivých kapitolách a legislativa ČR uvedena v textu i na konci knihy, dává čtenáři možnost získat o daném problému i další žádané vhodné informace.

Odpady je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Juraj Kizlink. Přečtěte si s námi knihu Odpady na peticenemocnicesusice.cz

Odpady | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Odpady XL - odpadové hospodářství. Společnost odpady XL s. r. o. navazuje na dlouholetou tradici společnosti ODPADY 98 s. r. o., která byla založena v Pardubicích 23.března 1998 panem Josefem Štambaským a Zdeňkem Páclem, jako společnost zabývající se úplnými službami v oblasti odpadového hospodářství v rámci České republiky.
Odpadové hospodářství Plán odpadového hospodářství Poplatky za odpady Výpočet poměrné části poplatku za komunální odpad pro nezletilé poplatníky, kteří v daném roce dosáhnou tří let věku Poplatek za odpady Svoz a třídění odpadu Seznam svozových společností Sběr nebezpečných odpadů a starého železa Rozmístění