Odpady

Peticenemocnicesusice.cz Odpady Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Juraj Kizlink

NÁZEV SOUBORU: Odpady.pdf

POPIS

Autor knihy zvolil pro výklad problematiky odpadů encyklopedickou formu, která obsahuje kapitoly o jednotlivých odpadech s popisem možnosti jejich řešení v praxi. Z celkové koncepce učebnice je jasné, že má sloužit především jako pomůcka k přednáškám o odpadech. V této učebnici je téměř kompletní přehled o hlavních odpadech vyskytujících se v běžné komunální i průmyslové praxi v ČR i SR s krátkým popisem jejich recyklace, zpracování, zužitkování a případně zneškodňování. Učebnice tak poskytuje čtenáři obsáhlý materiál o odpadech, ke kterému se mohou vrátit studenti nebo pracovníci v průmyslu i po letech a tak si připomernout možnosti jejich odstraňování.Rozsáhlý seznam použité a doporučené literatury uvedený v jednotlivých kapitolách a legislativa ČR uvedena v textu i na konci knihy, dává čtenáři možnost získat o daném problému i další žádané vhodné informace.

Trávit čas knihou Odpady! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Odpady a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

ODPADY-PORTAL.SK | Denník o odpadovom hospodárstve

Pracoviště výšková budova Šumavská 35C, 3. podlaží (vstup od ulice Veveří) POPLATEK V ROCE 2020 činí 670 Kč. Více zde. ČÍSLO ÚČTU JE: 111220022/0800
Odpady. Odpady jsou jedním z významných produktů lidské činnosti. Odpad, jenž je produkován obyvateli na území města, se nazývá komunálním odpadem. Nevýrobní podniky a podnikatelé (fyzické a právnické osoby) produkují odpad nazývající se odpadem podobným komunálnímu.