Odpady

Peticenemocnicesusice.cz Odpady Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Juraj Kizlink

NÁZEV SOUBORU: Odpady.pdf

POPIS

Autor knihy zvolil pro výklad problematiky odpadů encyklopedickou formu, která obsahuje kapitoly o jednotlivých odpadech s popisem možnosti jejich řešení v praxi. Z celkové koncepce učebnice je jasné, že má sloužit především jako pomůcka k přednáškám o odpadech. V této učebnici je téměř kompletní přehled o hlavních odpadech vyskytujících se v běžné komunální i průmyslové praxi v ČR i SR s krátkým popisem jejich recyklace, zpracování, zužitkování a případně zneškodňování. Učebnice tak poskytuje čtenáři obsáhlý materiál o odpadech, ke kterému se mohou vrátit studenti nebo pracovníci v průmyslu i po letech a tak si připomernout možnosti jejich odstraňování.Rozsáhlý seznam použité a doporučené literatury uvedený v jednotlivých kapitolách a legislativa ČR uvedena v textu i na konci knihy, dává čtenáři možnost získat o daném problému i další žádané vhodné informace.

Hledáte knihu Odpady? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Juraj Kizlink? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Odpady | Odpady

Odpady o konsystencji półstałej, a także odpady komunalne, można dozować bezpośrednio do środkowej części pieca pomiędzy wymiennik i dekarbonizator, gdzie temperatura gazów piecowych wynosi 950-1200 °C. Ta temperatura stwarza wystarczające warunki do rozkładu termicznego substancji niebezpiecznych.
Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek.