Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2

Peticenemocnicesusice.cz Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Marina Čarnogurská

NÁZEV SOUBORU: Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2.pdf

POPIS

Druhý diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave, ktorá postupne vyústila do dnešného oficiálneho Lao c’ovho spisu, známeho už ako Taote ťing. Preto sa hneď začína 5. kapitolou. V nej, ako aj v ďalších kapitolách autorka porovnáva kópie od iných vykladačov s originálom a vyznačuje nielen interpretačný, ale aj filozofický posun týchto prepisov, neraz veľmi poškodených alebo ovplyvnených dobou. Lao c’ov myšlienkový odkaz, pretváraný od svojho vzniku v 5. storočí pred n. l. počas celého ďalšieho pretransformovávania do mnohých rôznych textových podôb, je však filozoficky taký geniálny, že mu ani jedna z týchto transformácií vôbec neublížila, a v každej rovnako sugestívne odpovedá nielen čínskym, ale už aj zahraničným čitateľom na mnohé životne dôležité otázky. Pravdepodobne aj preto sa toto Lao c´ovo dielo stalo v súčasnosti tým najprekladanejším čínskym filozofickým dielom, ktoré v mnohých jazykoch sveta ešte aj v 21. storočí pomáha človeku hľadať pravdu o podstate nášho bytia, a tým i o zmysle ľudského života na našej Zemi.

Trávit čas knihou Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Tao te ťing - Wikipedie

518 Kč Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu | Marina Čarnogurská . Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu | V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao.
518 Kč Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu | Marina Čarnogurská . Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu | V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao.