Aktualizácia II/8 2015

Peticenemocnicesusice.cz Aktualizácia II/8 2015 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia II/8 2015.pdf

POPIS

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Autorský zákon - novela zákona č. 185/2015 Z. z. - tento zákon ruší starý zákon č. 618/2003 Z. z.o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Trávit čas knihou Aktualizácia II/8 2015! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Aktualizácia II/8 2015 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PDF Návrh rozpočtového plánu - European Commission

Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti military, letectva, histórie, modelárstva, poľovníctva, rybárstva, kynológie, IT, gastronómie, módy, ako aj detské časopisy a knihy.
Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti military, letectva, histórie, modelárstva, poľovníctva, rybárstva, kynológie, IT, gastronómie, módy, ako aj detské časopisy a knihy.