Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch

Peticenemocnicesusice.cz Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: John H. Walter

NÁZEV SOUBORU: Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch.pdf

POPIS

Kniha je překladem již 4. vydání osvědčené učebnice, která byla napsána "kliniky pro kliniky". Je nepostradatelná pro všechny, kteří se podílejí na diagnostice a léčbě dědičných metabolických poruch (DMP). Klade důraz na ty poruchy, pro něž je dostupná léčba. Úvodní kapitola obsahuje řadu algoritmů a tabulek a uvádí seznam klinických příznaků rozdělených do 4 skupin - Novorozenecké a časné kojenecké období, Akutní projevy v pozdějším období, Chronické a progresivní onemocnění a Specifické postižení orgánů. Další kapitoly obsahují systematický přehled DMP, uvádějí klinické příznaky, diagnostické postupy a metody léčby.

Trávit čas knihou Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Špičková diagnostika dědičných metabolických poruch pro ...

Diagnostika dědičných metabolických poruch pomocí LC-MS/MS - Stanislava PAVLÍKOVÁ ... Diagnostika dědičných metabolických poruch pomocí LC-MS/MS Diagnosis of inherited metabolic disorders using LC-MS/MS. Anotace: Dědičné metabolické poruchy (DMP) jsou onemocnění způsobená mutacemi v DNA. Důsledkem mutace nejčastěji ...
Dědičné metabolické poruchy (dále DMP) jsou skupinou více než 400 různých dědičných poruch metabolismu(1). Příčinou onemocnění je deficit aktivity enzymu, jeho aktivátoru nebo transportního proteinu… MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., MUDr. Eva Košťálová Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav dědičných metabolických poruch Klíčová slova dědičné ...