Metódy zobrazovania

Peticenemocnicesusice.cz Metódy zobrazovania Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Darina Stachová

NÁZEV SOUBORU: Metódy zobrazovania.pdf

POPIS

Skriptá Metódy zobrazovania pre študijný odbor Geodézia a kartografia obsahujú texty, ktoré tvoria súčasť prednášok z tohto predmetu pre študentov na bakalárskom stupni študijného programu. Obsah predmetu nadväzuje na predmet Deskriptívna geometria, ku ktorémuje vydaná publikácia Inžinierska geometria. Obsah jednotlivých kapitol je zameraný na podstatné časti učiva spolu s obrázkami, v ktorých logická postupnosť konštrukcií je tiež v texte opísaná.Definícia: Pod zobrazovacou metódou budeme rozumieť bijektívne zobrazenie útvarov trojrozmerného euklidovského /Euklidovho/ priestoru E3 do jednej roviny tohto priestoru, ktorú budeme nazývať nákresňa.Predložený učebný text pozostáva zo siedmich kapitol a obsahuje 361 obrázkov. V texte je zhrnutá potrebná teória, ktorú si užívateľučebnice môžeoveriťa precvičiť na zadanýchúlohách, ktoré každú kapitolu uzatvárajú. Učebnú pomôcku /skriptá/ pre výučbu metódzobrazovaniasme sa rozhodli vytvoriťkvôli nedostatku kvalitných pomôcokpre tento predmet.Je určená nielen školám, na ktorých sa tento predmet vyučuje, ale tiež všetkým študentom, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

Trávit čas knihou Metódy zobrazovania! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Metódy zobrazovania a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Metódy zobrazovania

Niektoré techniky a metódy, ktoré vedci použili v zmienenom výskume pamäte, si na vlastnej koži môžete vyskúšať tu. Výsledky tohto výskumu boli tiež zverejnené vo vedeckom žurnále Neuron. ... Použili pri tom metódu zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI).
Niektoré techniky a metódy, ktoré vedci použili v zmienenom výskume pamäte, si na vlastnej koži môžete vyskúšať tu. Výsledky tohto výskumu boli tiež zverejnené vo vedeckom žurnále Neuron. ... Použili pri tom metódu zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI).