Stavební zákon

Peticenemocnicesusice.cz Stavební zákon Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Machačková

NÁZEV SOUBORU: Stavební zákon.pdf

POPIS

Druhé rozšířené vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na "velkou" novelu provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1.ledna 2013* poskytuje odborný výklad a komplexní pohled na složitou problematiku stavebního práva* postihuje vazby právní úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek* pracuje s aktuální judikaturou k novému stavebnímu zákonu* soustřeďuje se na výklad ustanovení, která v praxi vyvolávají odborné diskuse a polemiky* zprostředkovává znalosti a zkušenosti autorů s dlouholetou praxí

Stavební zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Machačková. Přečtěte si s námi knihu Stavební zákon na peticenemocnicesusice.cz

Stavební právo | Knihy.ABZ.cz

Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 183/2006 Sb. v částce č. 63. Tato norma nahrazuje stávající stavební zákon č. 50/1976 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů.Úplné znění nového stavebního zákona naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra.
Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 183/2006 Sb. v částce č. 63. Tato norma nahrazuje stávající stavební zákon č. 50/1976 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů.Úplné znění nového stavebního zákona naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra.