Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16

Peticenemocnicesusice.cz Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Marián Špajdel

NÁZEV SOUBORU: Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16.pdf

POPIS

Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie. Katedra psychológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy, čo sa odráža aj v jej vedecko-výskumnom zameraní. Výskumné aktivity na katedre sa realizujú hlavne prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe.Medzi významné výskumné témy, ktoré sa na katedre počas jej dvadsaťročného pôsobenia riešili (resp. riešia) patria témy ako napr.:- psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy- psychologické osobitosti autoregulácie človeka- socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto- noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti- psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti- proces a efekt psychoterapie, psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi- regulačná úloha zmyslu života v osobnosti človeka- kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality- možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku- integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahotvorné antropologické konštanty v dimenzionálnej perspektíve,- axiologické dimenzie kognitívnych procesov človeka,- neurokognitívne mechanizmy psychických funkcií vo vzťahu k lateralite mozgu.Pri pohľade na uplynulých 20 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa vďaka vytrvalej a dôslednej práci svojich členov úspečne etablovala v rámci Slovenska a pokračuje aj naďalej v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie.

Hledáte knihu Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Marián Špajdel? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

PDF Acta Psychologica Tyrnaviensia 21 - truni.sk

1990 - 1999. 1999 - Volume 165 - 167; 1998 - Volume 134 - 164; 1997 - Volume 159 - 161; 1996 - Volume 156 - 158; 1995 - Volume 153 - 155; 1994 - Volume 150 - 152
HLAVNÉ MENU. KNIHY. Próza. Krimi, detektívky (3108); Horory (355); Fantasy (1422); Sci-fi (1189); Vojnové (544); Lekárske prostredie (120); Ságy (95 ...