Právnické osoby a jejich typologie

Peticenemocnicesusice.cz Právnické osoby a jejich typologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jan Hurdík

NÁZEV SOUBORU: Právnické osoby a jejich typologie.pdf

POPIS

Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o právnické osoby a jejich právní i interdisciplinární charakteristiku. Navazuje na předcházející monografická i časopisecká díla, věnovaná nadacím a obecné právní charakteristice právnických osob.Autor v monografii sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. První je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu a současně k mnohosti jevových podob, projevující se v jejich diferencovaných právních formách. Usiluje o nalezení společenských východisek a právního základu vědecky odůvodněné typologie právnických osob. Tento základ nachází v základních charakteristických rysech právnických osob, jejich společném základu daném jejich nejobecnějším společenským cílem a v konkrétních variabilních projevech jejich poslání, spojených s užitím odpovídajících právních forem. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna v poznatcích ekonomické, sociologické aj. literatury, zabývající se vlivem změn, kterými prochází lidská společnost, na změny v podobě základního konceptu i jednotlivých typů právnických osob.

Hledáte knihu Právnické osoby a jejich typologie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jan Hurdík? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Právnické osoby a jejich typologie - Catalog of Frantisek ...

Heureka.cz je nákupní rádce, který radí, jak vybrat ten nejlepší produkt a nabízí porovnání cen ze stovek internetových obchodů.
Typologie NNO v ČR podle Státní politiky vůči NNO v letech 2015 - 2020. ... dříve občanská sdružení a jejich organizační jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), Nadace a nadační fondy ... Školské právnické osoby, ...