Smrt jako fenomén kulturní teorie

Peticenemocnicesusice.cz Smrt jako fenomén kulturní teorie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Jan Assmann

NÁZEV SOUBORU: Smrt jako fenomén kulturní teorie.pdf

POPIS

Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném četnými literárními i obrazovými doklady zkoumá tři aspekty neboli „obrazy smrti“: smrt jako nepřítel, smrt jako návrat do mateřského lůna a smrt jako tajemství. Další část jeho studie je věnována kulturnímu významu písma a lidské paměti. Assmanův osobitý přístup přitom nemůžeme vnímat bez kontextu, který považuje vědomí naší smrtelnosti za významný „generátor kultury“, téma, s nímž se musí vyrovnat každé lidské společenství. Assmannova studie je doplněna příspěvkem Thomase Macha nazvaným „Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě“.

Smrt jako fenomén kulturní teorie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Assmann. Přečtěte si s námi knihu Smrt jako fenomén kulturní teorie na peticenemocnicesusice.cz

Jan Assmann Smrt jako fenomén kulturní teorie - bacloundtweror

Smrt jako fenomén kulturní teorie - Assmann Jan - Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na c
Smrt jako fenomén kulturní teorie Jan Assmann. 49 Kč. 44 Kč ... Autor se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Kultura a paměť Jan Assmann.