Obrazy ze Starého zákona

Peticenemocnicesusice.cz Obrazy ze Starého zákona Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Renáta Fučíková

NÁZEV SOUBORU: Obrazy ze Starého zákona.pdf

POPIS

Bohatě ilustrovaná autorská kniha Renáty Fučíkové přibližuje současným jazykem starodávné příběhy z Levanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus o stvoření světa, mýtus o potopě, stejně jako vyprávění o putování pastevců, o utrpení a vysvobození otroků, o založení nové říše, o jejím pádu i obnově se staly součástí tří světových náboženství a základem kulturní historie lidstva. Ilustrace osloví dětské i dospělé čtenáře, přiblíží jim starověký svět. Vložené mapy usnadní umístění příběhů do prostoru Předního a Středního Východu. Krátké kapitoly se mohou stát společným rodinným a školním čtením, vodítkem k pochopení významných děl světového umění.

Hledáte knihu Obrazy ze Starého zákona? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Renáta Fučíková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Obrazy ze Stareho zakona - Renata Fucikova | Srovnanicen.cz

Obrazy ze Starého zákona Renáta Fučíková Úvod Evropská kultura je bohatá na příběhy, témata a symboliku, jež jsou zaznamenané v Bibli. Autorka Renáta Fučíková vypráví příběhy Starého zákona (O Adamovi a Evě, Noemovi, Kainovi a Ábelovi, Izáku, Jákobovi, Mojžíšovi, Samsonovi, Šalomounovi, Babylónské věži ...
Křesťanská bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon. Ačkoliv nejstarší části Starého zákona snad pocházejí až z 9.−12. století před naším letopočtem, bible jako celek, jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhého procesu kanonizace.