Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál)

Peticenemocnicesusice.cz Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál).pdf

POPIS

UPOZORNENIE: Predplatné sa vzťahuje na šesť mesiacov!Ide o jedinečnú databázu odborných daňových a účtovných riešení a článkov z oblasti, ktoré nájdete rýchlo pomocou aktívneho vyhľadávania. Pri ich zrode stál tím fundovaných odborníkov, ktorí častokrát stoja pri legislatívnom zrode týchto informácií. Ide o viac ako 6000 odborných garantovaných i archívnych textov.Vyhľadávač Vám výsledky roztriedi podľa:•typu dokumentu,•tematickej oblasti,•právneho predpisu, ktorý oblasť upravuje,•aktuálnosti ...VýhodyS UAD PROFI získate:1.moderný a jedinečný vyhľadávač v databáze odborných textov, 2.viac ako 6000 odborných textov a článkov o daniach a účtovníctve,3.30 - 40 nových garantovaných článkov každý mesiac,4.garanciu aktuálnosti a správnosti článkov (platené sú označené),5.články od renomovaného kolektívu autorov,6.žiadna reklama,7.rozsiahly archív článkov z daňovej a účtovnej oblasti,8.možnosť využívať bezplatný odpovedný servis,9.aktuálne úplné znenia daňových a účtovných právnych predpisov, kompletná legislatíva na jednom mieste.Obsah•DPH a daň z príjmov, obsahuje však aj časti, ktoré sa venujú správe daní a miestnym daniam.•Problematika jednoduchého účtovníctva a daňovej uznateľnosti výdavkov a ich zúčtovania v peňažnom denníku ( množstvo praktických príkladov z praxe, sledujú všetky legislatívne zmeny týkajúce sa daní a účtovníctva podnikateľov fyzických osôb, podrobne spracované a na príkladoch vysvetlené jednotlivé výdavky podnikateľa).•Účtovné súvzťažnosti ku všetkým účtom rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov.•Daňová uznateľnosť nákladov, účtovanie a dokladovanie pre daňové účely.•Postupy účtovania podľa jednotlivých účtovných tried.•Spracovanie vnútropodnikových smerníc zameraných na oblasť účtovníctva, miezd a BOZP podľa nosných činností v každej obchodnej spoločnosti. Okrem toho tu nájdete množstvo praktických vzorov, formulárov, harmonogramov prác...•Aktuálne a správne informácie o uzákonených i pripravovaných zmenách daňových predpisov, a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov, praktické rady a odporúčania pri riešení problémov z praxe•Daň z príjmov právnických osôb, obsahuje však aj príspevky týkajúce sa iných daní a správy daní. Odpovede a otázky od odborníkov z účtovnej praxe.

Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo a dane Profi (internetový portál) na peticenemocnicesusice.cz

Vecný register - Dane a účtovníctvo v praxi ...

Účtovníctvo, Dane: 5.3.2020: Žilina Upozornenie: V prípade, že používate internetový prehliadač Mozilla Firefox, nie je zaručená 100%-tná funkčnosť . Použite iný internetový prehliadač. ... Responzívny design! Náš portál je prispôsobený na prezeranie v najrôznejších zariadeniach. ...
S portálom Účtovníctvo, dane, mzdy nepotrebujeme už žiadne iné odborné publikácie, úplné znenie zákonov, žiadne právne informačné systémy, príklady z praxe a pod. Máme všetky informácie na jednom mieste a prístupné 24 hodín denne , naviac denne aktualizované s garanciou aktuálnosti.