Zákon o spotřebních daních

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o spotřebních daních Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Milan Tomíček

NÁZEV SOUBORU: Zákon o spotřebních daních.pdf

POPIS

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům.Věnuje se výkladu změn souvisejících s implementací směrnice 2008/118/ES, zejména se zavedením elektronických dokladů a elektronického systému sledování dopravy.Vysvětluje změny zákona vyvolané notifikací Programu na podporu výroby a užití biopaliv.Přináší praktické informace o principech provozování daňového skladu a o podmínkách získání a používání dalších povolení vydávaných správci daně.Předkládá vybrané rozsudky ESD, informace o stanoviscích celní správy a závěry z koordinačních výborů KDP ČR a MF ČR.Autorský tým tvoří specialisté na spotřební daň s dlouholetou praxí v tomto oboru, a to jak z celní správy, tak ze strany daňových poradců.

Trávit čas knihou Zákon o spotřebních daních! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zákon o spotřebních daních a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákon o spotřebních daních - Ivo Šulc | Knihy Dobrovský

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních. Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb.
Zákon č. 353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních. ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje a) podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi, b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,