Zákon o spotřebních daních

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o spotřebních daních Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Milan Tomíček

NÁZEV SOUBORU: Zákon o spotřebních daních.pdf

POPIS

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům.Věnuje se výkladu změn souvisejících s implementací směrnice 2008/118/ES, zejména se zavedením elektronických dokladů a elektronického systému sledování dopravy.Vysvětluje změny zákona vyvolané notifikací Programu na podporu výroby a užití biopaliv.Přináší praktické informace o principech provozování daňového skladu a o podmínkách získání a používání dalších povolení vydávaných správci daně.Předkládá vybrané rozsudky ESD, informace o stanoviscích celní správy a závěry z koordinačních výborů KDP ČR a MF ČR.Autorský tým tvoří specialisté na spotřební daň s dlouholetou praxí v tomto oboru, a to jak z celní správy, tak ze strany daňových poradců.

Trávit čas knihou Zákon o spotřebních daních! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Zákon o spotřebních daních a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních ...

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ze dne 20. 11. 1992 nabyl účinnosti dne 1. 1. 1993 a zrušen byl od 1. 1. 2004. Do svého zrušení byl 22krát novelizován. Tab. 3 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech do jeho zrušení. Tab. 3: Počet novel Zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních. Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb.