Šimonovy pracovní listy 18

Peticenemocnicesusice.cz Šimonovy pracovní listy 18 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Ladislava Horová

NÁZEV SOUBORU: Šimonovy pracovní listy 18.pdf

POPIS

Pracovní sešit se zaměřuje na procvičování dovednosti rozlišování geometrických tvarů, barev, na rozvoj pozornosti a postřehu, zrakové syntézy a analýzy u předškolních dětí, zrakové diferenciace. Pracovní listy vycházejí z grafické stylizace reálií dětského světa, kde je potřeba doplnit, dokreslit obrázek částmi či prvky souvisejícími se základními geometrickými tvary. Pracovní list je doprovázen metodickými pokyny, říkankami, přehledem cílů činnosti, úkoly a otázkami pro další práci s obrázkem, tipy k dalšímu rozvíjení, nápady na pohybové improvizace na dané téma, úkoly a otázky k rozvíjení výtvarného i slovního vyjádření, procvičování grafomotoriky.

Trávit čas knihou Šimonovy pracovní listy 18! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Šimonovy pracovní listy 18 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Šimonovy pracovní listy 16 - Předškoláci - omalovánky ...

Šimonovy pracovní listy 18 rozlišování geometrických tvarů ... Pracovní listy vycházejí z grafické stylizace reálií dětského světa, kde je potřeba doplnit, dokreslit obrázek částmi či prvky souvisejícími se základními geometrickými tvary. Pracovní list je doprovázen metodickými pokyny, říkankami, přehledem cílů ...
Popis. Šimonovy pracovní listy 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti. Pracovní sešit se zaměřuje na procvičování dovednosti rozlišování geometrických tvarů, barev, na rozvoj pozornosti a postřehu, zrakové syntézy a analýzy u předškolních dětí, zrakové diferenciace.