Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov

Peticenemocnicesusice.cz Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

AUTOR: M. Beblavý

NÁZEV SOUBORU: Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov.pdf

POPIS

Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvážnejších ekonomických tém. Nevyhnutným predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpočtovania a riadenia verejných výdavkov. Súčasný systém neumožňuje vláde reálne riadiť štát v horizonte celého volebného obdobia a premieňa jej činnosť na kombináciu mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. Začiatok nového volebného obdobia poskytuje jedinečnú šancu zaviesť reformy, ktoré počas štyroch rokov prinesú aj politický efekt. Preto táto publikácia obsahuje nielen analýzu súčasných problémov, ale prináša ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúčaní pre nového ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, zmenou systému prípravy rozpočtu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.

Hledáte knihu Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2002 a autorem je M. Beblavý? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

PDF Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR

asi 1,2 % HDP a 3,2 % celkových verejných výdavkov. Výdavky kapitoly MPRV sú vyššie ako samotné verejné výdavky na poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj vidieka najmä z dôvodu, že rozpoet MPRV obsahuje aj výdavky na Integrovaný regionálny operaný program (IROP), ktorý nie je súasťou výdavkov na pôdohospodárstvo.
výšku výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu FINANČNÉ RIADENIE NA NÁRODNEJ ÚROVNI (časť 4.5.3, 5, 6 Systému) Platby prijímateľovi (2) (časť 4.5.3 Systému) Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 16. júna 2016