Anatomie a fyziologie člověka

Peticenemocnicesusice.cz Anatomie a fyziologie člověka Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Miroslav Orel

NÁZEV SOUBORU: Anatomie a fyziologie člověka.pdf

POPIS

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky, jako je například učitelství, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce a další příbuzné obory. Z těchto důvodů klade největší důraz na stavbu a funkci nervové soustavy a její stěžejní regulační roli v organismu. Učebnice dodržuje klasické systémové členění podle orgánových soustav, zároveň však akceptuje integrovaný pohled na orgány a soustavy v souladu s jejich biologickou rolí v organismu jako celku. Z obsahu:1. Uspořádání lidského organismu1.1 Buňka1.1.1 Buněčné organely1.1.2 Funkce buňky1.1.3 Životní cyklus buňky1.2 Tkáně1.2.1 Epitelové tkáně1.2.2 Pojivové tkáně1.2.3 Svalová tkáň1.2.4 Nervová tkáň1.3 Orgán, orgánové soustavy, organismus1.3.1 Orgán1.3.2 Orgánová soustava1.3.3 Organismus1.4 Kožní ústrojí1.4.1 Stavba kůže1.4.2 Přídatné struktury kůže - kožní adnexa2. Vnitřní prostředí organismu2.1 Homeostáza2.1.1 Podíl nervové soustavy na udržování homeostázy2.1.2 Podíl endokrinních žláz na udržování homeostázy2.2 Tělní tekutiny2.2.1 Množství a složení tělních tekutin2.2.2 Vodní rovnovája organismu a její řízení2.3 Minerální hospodářství organismu2.3.1 Biologická funkce minerálních látek2.4 Poměr kyselin a zásad2.4.1 Udržování acidobazické rovnováhy2.4.2 Poruchy acidobazické rovnováhy3. Pohybový aparát3.1 Kosterní soustava3.1.1 Kost3.1.2 Spojení kostí - kostra3.1.3 Lebka3.1.4 Páteř3.1.5 Hrudník3.1.6 Kostra horní končetiny3.1.7 Kostra dolní končetiny3.2 Svalová soustava3.2.1 Uspořádání kosterního svalu3.2.2 Svalová aktivita3.2.3 Svaly jednotlivých svalových skupin3.2.3.1 Svaly hlavy3.2.3.2 Svaly krku3.2.3.3 Svaly hrudníku3.2.3.4 Svaly břicha3.2.3.5 Svaly zad3.2.3.6 Svaly horní končetiny3.2.3.7 Svaly dolní končetiny4. Oběhová soustava4.1 Krev4.1.1 Krvinky4.1.1.1 Červené krvinky4.1.1.2 Bílé krvinky4.1.1.3 Krevní destičky4.1.2 Složení krevní plazmy4.1.2.1 Oragnické látky4.1.2.2 Anorganické látky4.1.3 Stavění krvácení4.1.4 Krevní skupiny4.1.4.1 Určování krevní skupiny systému AB04.1.4.2 Antigeny skupiny Rh4.2 Srdce4.2.1 Stavba srdce4.2.2 Převodní systém srdeční4.2.3 Čerpací funkce srdce a její řízení4.2.3.1 Průběh srdečního cyklu4.2.3.2 Řízení srdečního výdeje4.2.4 Zevní projevy srdeční činnosti4.3 Oběh krve v cévách4.3.1 Tepenná část oběhu - uspořádání4.3.2 Žilní část oběhu - uspořádání4.3.3 Tok krve velkým oběhem4.3.4 Základní zákonitosti toku krve v cévách - hemodynamika4.3.5 Tepenný krevní tlak a tep4.3.6 komplexní řízení činnosti srdce a cév4.4 Mízní oběh4.4.1 Uspořádání mízního oběhu4.4.2 Imunitní funkce5. Dýchací soustava5.1 Dýchací cesty - stavba a funkce5.2 Plíce - stavba a funkce5.3 Plicní objemy a kapacity5.4 Regulace dýchání5.5 Výměna a transport dýchacích plynů6. Trávicí soustava6.1 Obecné poznámky6.1.1 Řízení hybnosti a sekrece v trávicí soustavě6.2 Stavba a funkce jednotlivých částí trávicí soustavy6.2.1 Dutina ústní6.2.2 Hltan a jícen6.2.3 Žaludek6.2.4 Slinivka břišní6.2.5 Játra6.2.6 Žlučník a žlučové cesty6.2.7 Tenké střevo6.2.8 Tlusté střevo7. Látkový metabolismus7.1 Osud vstřebaných cukrů7.2 Osud vstřebaných tuků7.3 Osud vstřebaných aminokyselin8. Energetický metabolismus8.1 Měření energetické potřeby8.2 Energetická bilance organismu8.3 Tělesná teplota a její udržování9. Výživa9.1 Zásady racionální výživy9.1.1 Příjem cukrů9.1.2 Příjem vlákniny9.1.3 Příjem tuků9.1.4 Příjem bílkovin9.1.5 Příjem minerálních látek a vitaminů10. Vylučovací funkce10.1 Ledviny10.1.1 Stavba ledvin10.1.2 Funkce nefronu při tvorbě moči10.2 Vývodné močové cesty11. Reprodukční soustava11.1 Reprodukční soustava muže11.1.1 Varlata - stavba a funkce11.1.2 Vývodné pohlavní cesty a přídatné žlázy11.1.3 Zevní pohlavní orgány11.2 Reprodukční soustava ženy11.2.1 Vnitřní pohlavní orgány11.2.2 Vaječníky11.2.3 Cyklické změny reprodukčních funkcí11.2.4 Zevní pohlavní orgány11.3 Těhotenství11.4 Kojení12. Řídící systémy lidského těla12.1 Soustava žláz s vnitřní sekrecí12.1.1 Hypotalamo-hypofyzární systém12.1.2 Štítná žláza12.1.3 Příštítná tělíska12.1.4 Nadledviny12.1.4.1 Hormony kůry nadledvin12.1.4.2 Hormony dřeně nadledvin12.1.5 Endokrinní tkáň slinivky břišní12.1.5.1 Buňky B12.1.5.2 Buňky A12.1.5.3 Buňky D12.1.6 Šišinka12.1.7 Pohlavní hormony12.1.8 Hormony produkované endokrinními buňkami ležícími v jiných tkáních12.1.9 Místní hormony12.2 Nervová soustava12.2.1 Obecné charakteristiky stavby a činnosti nervové soustavy12.2.1.1 Nervové buňky12.2.1.2 Klidový, generátorový a akční potenciál12.2.1.3 Synapse12.2.1.4 Mediátory12.2.1.5 Podpůrné buňky12.2.1.6 Obaly centrálního nervového systému12.2.1.7 Mozkomíšní mok12.2.1.8 Cévní zásobení mozku12.2.1.9 Reflexy12.2.2 Páteřní mícha a míšní nervy12.2.2.1 Páteřní mícha12.2.2.2 Míšní nervy12.2.3 Mozek a mozkové nervy12.2.3.1 Mozkový kmen12.2.3.2 Mozeček12.2.3.3 Mezimozek12.2.3.4 Koncový mozek12.2.3.5 Zobrazení mozku12.2.3.6 Hlavové nervy12.2.4 Smyslové funkce12.2.4.1 Zrak12.2.4.2 Sluch12.2.4.3 Orgány polohy a pohybu12.2.4.4 Chemoreceptory - chuť a čich12.2.4.5 Somatosenzorický systém12.2.5 Somatomotorický systém12.2.6 Autonomní nervová soustava12.2.6.1 Centrální a periferní část autonomní nervové soustavy12.2.6.2 Funkční členění autonomní nervové soustavy12.2.7 Biorytmy12.2.8 Funkční stavy centrálního nervového systému12.2.9 PsychofyziologieSeznam zkratekLiteratura k dalšímu studiuRejstřík

Anatomie a fyziologie člověka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Orel. Přečtěte si s námi knihu Anatomie a fyziologie člověka na peticenemocnicesusice.cz

Anatomie a fyziologie člověka - Alena Merkunová, Miroslav ...

Anatomie a fyziologie člověka I (17PBRAOF1) Přednášející: Yulia Čuprová (gar.) Cvičící: Yulia Čuprová (gar.) Předmět zajišťuje: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Anotace: Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie.
Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařských fakult. Může posloužit také vyučujícím na zdravot. školách při sestavování didaktických testů ...