Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená

Peticenemocnicesusice.cz Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Daniel Riordan

NÁZEV SOUBORU: Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená.pdf

POPIS

Stručný a informatívny sprievodca pre každého, kto pracuje v oblasti duševného zdravia.Napriek tomu, že farmakoterapia pomohla pomerne veľkej skupine pacientov, nepreukázala schopnosť pomôcť všetkým ľuďom s psychickou poruchou. Dôležité miesto tu majú psychoterapeutické liečby, či už ako alternatíva alebo v kombinácii s farmakoterapiou. „Psychodynamická psychoterapia – vysvetlená“ mala vo Veľkej Británii a USA veľký úspech. Ide o stručný, ale komplexný prehľad tejto dôležitej liečby. Kniha stavia na súčasných vedomostiach, svojím obsahom je jasná a zrozumiteľná, vysvetľuje spojenie medzi psychoterapiou a ostatnými psychiatrickými liečbami, a medzi neurobiológiou a psychológiou. Vysvetľuje vzťah medzi biologickým a psychologickým prístupom k psychickému fungovaniu. Táto kniha umiestňuje psychoterapiu do kontextu psychiatrie. Načrtáva dôležité teórie dynamickej / psychodynamickej psychoterapie a obsahuje klinické prípady na ilustrovanie teórie a praxe. Vysvetľuje dynamiku bežných psychiatrických stavov a ukazuje ako písať dynamickú konceptualizáciu. „Psychodynamická psychoterapia – vysvetlená“ je dôležitou literatúrou pre psychiatrov v postgraduálnom vzdelávaní, pracovníkov v psychiatrickom ošetrovateľstve, pre všeobecných lekárov, psychiatrov, psychológov, poradcov, študentov medicíny a ošetrovateľstva a mladých lekárov. Aj pacienti môžu mať úžitok z jednoduchého vysvetlenia ako psychodynamická terapia súvisí s inými terapiami a ako pracuje. Kniha poskytuje veľa informácií potrebných pre atestačnú skúšku v Británii. Je tiež skvelou pomôckou na zopakovanie.

Trávit čas knihou Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Psychodynamická Psychoterapia - Vysvetlená

PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIA - VYSVETLENÁ. Patricia Hughes, Daniel Riordan. historické pohledy FRIEDRICH NIETZSCHE A JEHO "ZARATHUSTRA" - 1. část. MUDr. Jaroslav Vacek. recenze EGO - ANALÝZA. KRITICKÁ STUDIE. Růžička J. zprávy /news
PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIA - VYSVETLENÁ. Patricia Hughes, Daniel Riordan. historické pohledy FRIEDRICH NIETZSCHE A JEHO "ZARATHUSTRA" - 1. část. MUDr. Jaroslav Vacek. recenze EGO - ANALÝZA. KRITICKÁ STUDIE. Růžička J. zprávy /news